Bærekraft

Vi bidrar til å skape verdi for kunden ved å maksimere effektiviteten i produksjonen, forbedre arbeidsmiljøet og redusere miljøbelastningen.

Kundene våre ønsker å styrke lønnsomheten ved å gjøre driften så effektiv som mulig. De ønsker å oppfylle strenge miljøkrav og beskytte de ansatte mot støv og gasser. Nederman kan hjelpe til på alle disse områdene. Det er slik vi skaper verdi.

Vi tilbyr løsninger som oppfyller høye forventninger og skiftende behov, hjelper kundene med å effektivisere produksjonen og arbeidsmiljøet, og reduserer miljøbelastningen, ofte i et 20 års perspektiv. Og vi gjør det til en lavest mulig kostnad over produktets levetid.

Vårt løfte

Vi hjelper kunder verden rundt med å beskytte sine medarbeidere, produksjonen og miljøet mot støv, røyk og gasser.

Det handler om å hjelpe kundene med å effektivisere prosesser og om arbeidet vårt for ærlighet og gjennomsiktighet i måten vi gjør forretninger på. Vi utgjør en positiv forskjell ved å dele kunnskap og ekspertise for å hjelpe industribedrifter over hele verden med å bli tryggere, renere, mer ressurseffektive og mer lønnsomme. 

Les mer om bærekraftsmålene våre på Nederman Group-nettsiden. 

Vår forpliktelse – bidra til en fremtid med effektiv ressursutnyttelse

Som en ledende leverandør av miljøteknologi i over 70 år har Nederman bidratt til å redusere miljøbelastningen fra industriproduksjon og skape trygge og rene arbeidsmiljøer og styrke produksjonseffektiviteten. I dag har vi et sterkere fokus enn noen gang på å videreutvikle løsninger som bidrar positivt til en bærekraftig utvikling.

«Ren luft, ren fortjeneste» er kundeløftet vårt. Fem sammenhengende bærekraftsforpliktelser  sikrer at vi kontinuerlig forbedrer hvordan vi innfrir det løftet og skaper verdi for kundene , oss selv og planeten vår.

Etiske retningslinjer

Å opptre ansvarlig og korrekt er helt fundamentalt for Nederman, og vi tar korrupsjon, bestikkelser og lignende problemer veldig alvorlig. Ambisjonen vår er at alle ansatte lærer seg Nedermans etiske retningslinjer, slik at vi ikke opplever brudd på retningslinjene våre for korrupsjonsbekjempelse. Nederman forventer også det samme fra leverandører og distributører.

Nedermans etiske retningslinjer
Nedermans etiske retningslinjer for leverandører

Hver handling teller

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og styrke vår forretningspraksis, med fokus på å bygge og opprettholde åpenhet, ærlighet og ansvarlighet. Gjennom vårt uavhengige varslersystem kan både ansatte og eksterne interessenter rapportere mistanke om brudd på lov eller forretningsetikk.

Våre resultater

For å sikre at vi lever opp til løftene og forpliktelsene våre, har vi satt mål for arbeidet vårt. Målene er relatert til kunder, produkter og løsninger, miljøbelastning, ansvar og mennesker, og vi evaluerer resultatene våre regelmessig.

Les mer om forpliktelsene våre, våre etiske retningslinjer og resultatene våre på nettsiden til Nederman Group. 

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes