Stosowanie ciasteczek

Stosowanie ciasteczek przez firmę Nederman

Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki, które strona internetowa lub powiązany z nią usługodawca przesyła za pośrednictwem przeglądarki internetowej na twardy dysk komputera użytkownika (za jego zgodą). Umożliwiają one stronom internetowym lub systemom usługodawców rozpoznawanie przeglądarki internetowej oraz uzyskiwanie i zapamiętywanie pewnych informacji. Zgodnie ze szwedzką ustawą o komunikacji elektronicznej, która weszła w życie 25 lipca 2003 roku, każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową, która wykorzystuje ciasteczka, musi zostać poinformowany o fakcie wykorzystywania ciasteczek przez stronę internetową, przeznaczeniu tych ciasteczek oraz sposobach zapobiegania wykorzystywaniu ciasteczek.

Wykorzystujemy ciasteczka do kompilowania zagregowanych danych dotyczących ruchu w witrynie internetowej i interakcji z witryną, co pozwala nam na nieustanne udoskonalanie witryny i dostępnych na niej narzędzi. Więcej informacji o tym, jak kontrolować obsługę ciasteczek, można znaleźć w Google.

Wszelkie uzyskiwane przez nas informacje mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

  • W celu lepszego spełnienia indywidualnych potrzeb użytkownika.
  • W celu udoskonalenia naszej witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług w oparciu o informacje i opinie uzyskane od użytkowników.
  • W celu usprawnienia obsługi klienta; informacje uzyskane od użytkowników pomagają nam skuteczniej reagować na ich prośby i potrzeby.
  • W celu zarządzania konkursami, promocjami, ankietami i innymi działaniami internetowymi.
  • W celu okresowego przesyłania wiadomości e-mail.

Adresy e-mail

Adres e-mail podany w celu zrealizowania zamówienia zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania informacji dotyczących zamówienia.

Uwaga: Na końcu każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail znajdują się szczegółowe instrukcje umożliwiające rezygnację z dalszego otrzymywania wiadomości e-mail.

Czy udostępniamy informacje stronom trzecim?

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie są sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w świadczeniu usług na rzecz użytkownika, prowadzeniu witryny internetowej lub działalności gospodarczej, o ile strony te zobowiązują się do zachowywania poufności otrzymanych informacji. Możemy również przekazać dane użytkownika, jeżeli uznamy to za konieczne w świetle przestrzegania prawa, egzekwowania polityki prowadzenia naszej witryny internetowej lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób. Natomiast informacje nieidentyfikujące odwiedzających mogą być przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Polityka prywatności online

Niniejsza Polityka prywatności online obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Nie obowiązuje ona w odniesieniu do informacji uzyskiwanych offline.

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki polityki prywatności witryny.

Zmiany polityki prywatności

Jeżeli zdecydujemy się wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, opublikujemy te zmiany na niniejszej stronie.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących treści polityki prywatności naszej witryny prosimy o skontaktowanie się z Działem Marketingu i Komunikacji. Dane kontaktowe można znaleźć w Warunkach korzystania z Usług.

Google Analytics

Google Analytics to narzędzie do analityki sieciowej, które pomaga firmie Nederman zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z jej serwisów. Daje nam to dostęp do szeregu raportów dotyczących interakcji odwiedzających z naszą witryną, co pozwala nam ją udoskonalać. Google Analytics gromadzi informacje w sposób anonimowy. Przedstawia trendy dotyczące odwiedzin w witrynie internetowej, nie identyfikując poszczególnych odwiedzających. Wszyscy właściciele witryn korzystający z usługi Google Analytics są zobowiązani do stosowania polityki prywatności, w której otwarcie powiadamiają o stosowaniu Google Analytics.

Ciasteczka Google Analytics

Podobnie jak wiele innych serwisów, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych ciasteczek do śledzenia działań użytkowników witryny. Ciasteczka te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych ciasteczek pomiędzy domenami.

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu łączącemu się z internetem przydzielany jest niepowtarzalny numer, nazywany adresem protokołu internetowego (adresem IP). Ponieważ numery te często przydziela się w blokach odpowiadających lokalizacji, na podstawie adresu IP można często ustalić państwo, województwo i miasto, w którym zlokalizowany jest komputer połączony z internetem. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. Metoda ta nosi nazwę geolokalizacji IP. Google Analytics nie przekazuje firmie Nederman informacji o samych adresach IP. Ponadto korzystając z metody noszącej nazwę maskowania adresów IP, właściciele witryn, którzy korzystają z usługi Google Analytics, mają możliwość nakazania narzędziu Google Analytics, aby używało do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Właściciele witryn internetowych mają dostęp do adresów IP odwiedzających je użytkowników niezależnie od tego, czy korzystają z Google Analytics.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, np. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe albo inne dane, które w uzasadniony sposób można powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z usługi Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy klienci korzystający z tego narzędzia, zabraniają śledzenia i gromadzenia tego typu informacji za pomocą Google Analytics oraz wiązania danych osobowych z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej.

 

Firma Nederman decyduje o tym, jakiego rodzaju dane mogą być wykorzystywane przez Google. Udostępniamy te dane firmie Google za pomocą ustawień udostępniania danych Google Analytics. Umożliwiają one udoskonalanie produktów i usług Google. Firma Nederman w każdej chwili może zmienić te ustawienia.

Blokowanie Google Analytics za pomocą przeglądarki

Aby dać użytkownikom witryn internetowych większe możliwości wyboru w kwestii gromadzenia ich danych przez Google Analytics, Google opracowało dodatek do przeglądarek, blokujący Google Analytics. Komunikuje się on ze skryptem JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics w celu wskazania, że informacje o wizycie w witrynie nie mają być przesyłane do usługi Google Analytics. Dodatek Google Analytics Opt-out Browser Add-on nie blokuje przesyłania informacji do samej witryny ani do innych usług analityki internetowej.

Więcej informacji: 

Polityka prywatności
Zastrzeżenia prawne

 

Skontaktuj się z nami

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie różnorodnych wyzwań w przemyśle, a nasi Eksperci są kompetentni, pomocni i profesjonalni. Z Nami możesz być pewny, że dbamy o Ciebie i Twoje potrzeby. Możesz się z Nami skontaktować w każdej sprawie, od drobnego pytania po te bardziej skomplikowane. Dziękujemy za zainteresowanie Firmą Nederman.

Skontaktuj się z nami