Nederman-systemer til udsugning af udstødningsgasser på Mercedes-Benz-værksted

uitlaatgasafzuiging bij Mercedes-Benz Turkije

Mercedes-Benz er en af de største producenter af luksusbiler og verdens største producent af erhvervskøretøjer. For at skabe et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, forbedre produktiviteten og få et renere miljø valgte Mercedes-Benz i Tyrkiet at installere et Nederman-slangerullesystem til udsugning af udstødningsgasser, hvilket resulterede i et værksted med ren luft.

Udstødningsgasser fra biler er skadelige for menneskers sundhed og kan medføre en række helbredsproblemer, såsom lungesygdomme, kræft og andre sygdomme, der kan medføre for tidlig død. Når det føres udenfor, fører det også til øget luftforurening og påvirker miljøet negativt. Udsugning ved kilden er den mest effektive metode til at opfange og fjerne udstødningsgasser fra køretøjer og til at skabe et rent, sikkert og sundt miljø.

Udfordringerne ved udsugning af udstødningsgasser på værksteder

Mercedes-Benz’s arbejdsteam var udsat for for meget udstødningsgas i værkstedet. Samtidig begyndte der at dannes tågeskyer, og væggenes farve begyndte at blive mørkere. Udstødningsgasserne indeholder skadelige gasser såsom kulilte, kuldioxid og dinitrogenoxid. Uden et ordentligt udstødningssystem blev disse skadelige gasser indåndet af mekanikerne, hvilket udsatte dem for farlige sundhedsrisici. Den forurenede luft og det urene arbejdsmiljø førte til lavere produktivitet på grund af trætte og ufokuserede medarbejdere samt dyre sygedage. Udstødningsgasserne blev også frigivet udendørs, hvilket påvirkede både naturen og de mennesker, der bor i området.

Udsugningssystem til udstødningsgasser som løsningen

For at løse de udfordringer, som Mercedes-Benz stod over for, blev der valgte en Nederman 865-slangerulle til udstødningsgas. Udsugningssystemet blev installeret i loftet og giver en fleksibel løsning, hvor udstødningsslangerne hænger i en højde, der kan nås, og nemt kan fastgøres til bilen, så udstødningen kan udsuges direkte ved kilden, hvilket igen skaber et sikrere og sundere arbejdsmiljø. Når slangerne ikke er i brug, kan de nemt hejses væk for at holde værkstedet rent og i orden.

"Der er ikke længere nogen dampe eller udstødningslugt i værkstedet. Det materiale, der anvendes til udstødningssystemet, er af meget høj kvalitet og er meget brugervenligt. Selv efter 5-6 måneder er produkterne stadig de samme, som da vi fik dem den første dag." - Yusuf Öztürk, Mercedes-Benz vedligeholdelseschef

Fordele ved Nedermans udsugningssystem til udstødningsgasser

  • Forbedrede arbejdsforhold
  • Højere produktivitet
  • Rene og sikre arbejdsmiljøer
  • Sundere medarbejdere