Eksosavtrekk for kjøretøyer

Eksosavtrekk

Fjerning av eksos fra kjøretøyer tar vare på utstyr, fasiliteter og helsen til de ansatte.

Der det er nødvendig å ha kjøretøyer med forbrenningsmotor gående innendørs, kreves det et system for eksosavsug. Det kan være vanskelig å se for seg hvor raskt eksosutslipp fra kaldstart av en motor kan gi giftige konsentrasjoner i lukkede rom. Det er faktisk bare snakk om minutter. Eksponering til skadelige og kreftfremkallende eksosgasser over tid kan selv ved lave konsentrasjoner være helseskadelig over tid.

Med Nedermans eksosavtrekksløsninger for kjøretøyer kan du oppnå følgende:

  • Redusert sykefravær
  • Enklere vedlikehold av fasiliteter
  • Færre skader på følsom elektronikk i utstyr 

Dieseleksosavtrekk

Dieseleksos, som man finner i alle verkstedhaller, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks sammensetning av gasser og partikler (sot) som inneholder flere former for giftig luftforurensning. Disse inkluderer mange kjente eller antatt kreftfremkallende stoffer (benzen, arsenikk og formaldehyd). Det inneholder også andre skadelige forurensende stoffer, inkludert nitrogenoksid. På lang sikt er gjentatt eksponering like farlig som å utsettes for sigarettrøyk. Denne eksosen sprer seg til områder der brannmannskapene spiser, sover og oppholder seg. Den gjennomtrenger også klær. Nedermans eksossystemer for kjøretøyer  kan bidra til å bedre denne statistikken.