Avgasutsug

Genom att avlägsna fordonsavgaser håller du personalstyrkan frisk samt lokaler och utrustning i gott skick

Överallt där fordon måste ha motorn igång inomhus krävs avgasutsug. Det kan vara svårt att föreställa sig hur fort avgaserna från en kallstartad motor fyller en sluten lokal med livsfarliga avgaser. Det handlar om några få minuter. Även vid låga koncentrationer leder upprepad exponering av hälsofarliga och cancerframkallande avgaser till allvarliga hälsoproblem.

Med Nedermans lösningar för avgasutsug uppnår du följande:

  • Minskad sjukfrånvaro
  • Mindre städning av lokalerna
  • Färre skador på känslig elektronik i verkstadsutrustning 

Dieselavgasutsug

Dieselavgaser förekommer i alla fordonsverkstäder och genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller missänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering över tid är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delarna av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. De tränger även in i kläderna. Nedermans avgasutsug  minskar dessa föroreningar.

Våra produkter och lösningar

Vi har lång erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom avgasutsug. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

Enkla avgasutsug  Slangupprullare, fjäder Slangupprullare, med motor Avgasmunstycken Avgasskena, System 920 Avgasskena, aluminium Kabel- och slangupprullare för vätskor och strömförsörjning System för hantering av olja, fett och andra vätskor Sandblästring, ytbehandling SB 750 Draperier

Ladda ner vår konceptbroschyr för fordonsverkstäder

Download
Fordonsverkstäder

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss