Utsugssystem för fordonsavgaser

Avgasutsug

Genom att avlägsna fordonsavgaser håller du personalstyrkan frisk samt lokaler och utrustning i gott skick

Överallt där fordon måste ha motorn igång inomhus krävs avgasutsug. Det kan vara svårt att föreställa sig hur fort avgaserna från en kallstartad motor fyller en sluten lokal med livsfarliga avgaser. Det handlar om några få minuter. Även vid låga koncentrationer leder upprepad exponering av hälsofarliga och cancerframkallande avgaser till allvarliga hälsoproblem.

Med Nedermans lösningar för avgasutsug uppnår du följande:

  • Minskad sjukfrånvaro
  • Mindre städning av lokalerna
  • Färre skador på känslig elektronik i verkstadsutrustning 

Dieselavgasutsug

Dieselavgaser förekommer i alla fordonsverkstäder och genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller missänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering över tid är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delarna av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. De tränger även in i kläderna. Nedermans avgasutsug  minskar dessa föroreningar.