Udsugning og håndtering af træaffald i træbearbejdningsindustrien

Sundhed og sikkerhed Træforarbejdning

Beskyttelse af jeres medarbejdere er jeres bedste investering!

Mange undersøgelser gennem de sidste årtier har vist, at medarbejdere, der arbejder i de reneste miljøer, arbejder mere effektivt, hvilket giver højere produktivitet og en bedre kvalitet end hos dem, der arbejder i støvede og beskidte omgivelser.

For det første er et rent miljø mere behageligt at arbejde i end et snavset miljø. Det viser overfor medarbejderne, at virksomheden også bekymrer sig om dem, og ikke kun om produktet. 

For det andet påvirkes kroppen når man indånder fine røg- og støvpartikler fra luften. Store støvpartikler fanges i næsen når de indåndes, og hvis medarbejderne konstant pudser næse, kan de ikke betjene deres maskiner særligt effektivt. Finere støv og røg kan trænge igennem næsen og luftvejene og ned i lungerne, hvilket gør, at mindre ilt bliver optaget i blodbanen. Jo mindre ilt man har i blodbanen, jo mindre energi har man, hvilket naturligt får medarbejderne til at arbejde langsommere. Med mindre ilt i blodbanen er det lettere at blive syg og være sygemeldt oftere, hvilket forårsager yderligere nedsat produktionseffektivitet.

Slutteligt er medarbejdere, der føler sig sunde og raske, typisk gladere medarbejdere. Efter at have brugt timer og år på at oplære jeres arbejdere, er det sidste, I ønsker, at jeres medarbejdere forlader jer til fordel for et andet sted. Konstant at skulle omskole eller oplære nye medarbejdere er meget ineffektivt, hvilket betyder, at fabrikkens produktivitet og anlæggets rentabilitet er i fare.

Nedermans systemer til opsamling og filtrering af træstøv kan forbedre jeres indendørs luftkvalitet. Dette betyder en mere effektiv produktion, mindre sygefravær og bedre fastholdelse af medarbejdere, der er godt inde i deres arbejde.

Del vores viden

Se alle