Odsávání a zpracování dřevního odpadu dřevozpracujícího průmyslu

Ochrana zdraví a bezpečnost při obrábění dřeva

Chraňte své pracovníky – vaši nejdůležitější investici!

Četné studie v posledních desetiletích ukázaly, že dělníci vykonávající činnost v co nejčistším prostředí pracují efektivněji, s vyšším výkonem a lepší kvalitou oproti osobám v prašném a znečistěném prostředí.

V čistém prostředí se především pracuje příjemněji než ve znečištěném. Pracovníci vnímají, že se společnost má starost nejenom o výrobky, ale i o ně.  

Při vdechování drobných částic dochází k poškozování zdraví. Větší částice se zachycují v nosních dutinách, a budou-li zaměstnanci muset neustále smrkat, nedocílí maximální efektivity ve využívání a obsluze strojního zařízení. Jemnější částice prachu a kouře mohou proniknout nosem a dýchacími cestami až do plic, kde způsobí omezení okysličování krve. Méně kyslíku v krvi znamená méně energie a zaměstnanec tak bude samozřejmě pracovat pomaleji. Méně kyslíku v krvi způsobuje snazší onemocnění, častější zdravotní absence a další ztrátu efektivity výroby.

A konečně platí, že zdravě se cítící pracovníci jsou obvykle šťastnějšími zaměstnanci. Po tolika hodinách či letech věnovaných školení pracovníků bude jejich odchod jinam dozajista tím posledním, co byste si přáli. Neustálé přeškolování pracovníků je velmi neefektivní a ohrožuje produktivitu i ziskovost podniku.

Systémy Nederman k odlučování dřevního prachu zlepší kvalitu vnitřního ovzduší, povedou k efektivnější výrobě, omezí nemocnost a zvýší míru retence zaměstnanců, kteří svou práci se dřevem dobře znají.

Sdílejte naše znalosti

Zobrazit vše