Udsugning og håndtering af træaffald i træbearbejdningsindustrien

Produktionseffektivitet Træindustrien

Filtrering og opsamling af træstøv og garantier på træbearbejdsningsmaskiner

Mange producenter af CNC maskiner og maskiner til træproduktion skriver i deres produktmanualer og produktgarantier, at garantien kun opretholdes ved installation af en korrekt støvopsamler. Hvis dette ikke bliver gjort eller ikke gjort korrekt, kan garantierne ophøre med at være gældende. Nederman er verdensførende inden for løsninger til støvopsamling go filtrering i træindustrien. Vi kan hjælpe med at sikre, at I får installeret et korrekt støvopsamlingssystem, så I kan holde jeres maskiner optimalt kørende med fuld ydelse.

Hvorfor er støvopsamling så vigtigt for jeres CNC- og træproduktionsmaskiner ? Hvis støv ikke opsamles, kan det ophobes på overflader, så brædder og plader ikke ligger fladt på maskinen. Dette resulterer i forkert bearbejdning og uønskede vinkler. Støv kan også komme ind i de ruller og lejer, der får jeres materiale til at glide let igennem maskinen. Dette forlænger bearbejdningstiden og påvirker overfladekvaliteten.

Og slutteligt forårsager støvophobning hyppigere vedligeholdelse af maskiner med optiske- og lasersensorer for at beskytte disse vitale systemkomponenter.
Beskyt jeres maskininvestering, beskyt den færdige produktkvalitet og beskyt maskinens effektivitet ved at installere et korrekt støvopsamlings- og filtersystem fra Nederman.

Del vores viden

  • 19-08-2019

    Fordelene ved intelligente og kommunikative filtersystemer

    IoT-teknologi og kunstig intelligens ændrer industrielle processer. Ved at indsamle data, anvende analyser og opnå indsigt kan virksomheder forstå, overvåge og vedligeholde deres systemers ydelse som aldrig før. Det er i høj grad tilfældet med industrielle filtre.
  • 28-06-2019

    Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

    I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.