Udsugning og håndtering af træaffald i træbearbejdningsindustrien

Produktionseffektivitet Træindustrien

Filtrering og opsamling af træstøv og garantier på træbearbejdsningsmaskiner

Mange producenter af CNC maskiner og maskiner til træproduktion skriver i deres produktmanualer og produktgarantier, at garantien kun opretholdes ved installation af en korrekt støvopsamler. Hvis dette ikke bliver gjort eller ikke gjort korrekt, kan garantierne ophøre med at være gældende. Nederman er verdensførende inden for løsninger til støvopsamling go filtrering i træindustrien. Vi kan hjælpe med at sikre, at I får installeret et korrekt støvopsamlingssystem, så I kan holde jeres maskiner optimalt kørende med fuld ydelse.

Hvorfor er støvopsamling så vigtigt for jeres CNC- og træproduktionsmaskiner ? Hvis støv ikke opsamles, kan det ophobes på overflader, så brædder og plader ikke ligger fladt på maskinen. Dette resulterer i forkert bearbejdning og uønskede vinkler. Støv kan også komme ind i de ruller og lejer, der får jeres materiale til at glide let igennem maskinen. Dette forlænger bearbejdningstiden og påvirker overfladekvaliteten.

Og slutteligt forårsager støvophobning hyppigere vedligeholdelse af maskiner med optiske- og lasersensorer for at beskytte disse vitale systemkomponenter.
Beskyt jeres maskininvestering, beskyt den færdige produktkvalitet og beskyt maskinens effektivitet ved at installere et korrekt støvopsamlings- og filtersystem fra Nederman.