Utsugning och hantering av träavfall inom träbearbetning

Hälsa och säkerhet inom träbearbetning

Skydda dina anställda, din största investering!

Ett flertal studier under de senaste decennierna visar på att personal som arbetar i de renaste miljöerna arbetar effektivare, producerar mer och med högre kvalitet än personal som arbetar i smutsiga och dammiga miljöer.

För det första är en ren miljö trevligare att vistas i än en smutsig. Det visar också att man är mån om sina anställda.  

För det andra, kroppen påverkas när dammpartiklar andas djupt in i lungorna. Dammet som täpper igen en maskinoperatörs näsa gör att han eller hon inte kan sköta utrustningen optimalt. Fin dimma och rök kan tränga långt in i luftvägarna och försämra lungornas syreupptagningsförmåga. Med mindre syre i blodet får kroppen mindre energi vilket betyder att arbetet går långsammare. Med mindre syre i blodet blir man lättare sjuk och sjukskriver sig oftare, vilket också leder till försämrad produktionseffektivitet.

Slutligen så är personal som känner sig frisk i regel också glada och nöjda. Missnöjda anställda kan lämna dig för en annan arbetsgivare och många års dyra utbildningar och expertis går förlorad. Att ständigt behöva utbilda ny personal är mycket ineffektivt och påverkar både produktionen och lönsamheten.

Nedermans dammavskiljare förbättrar luftkvaliteten i dina lokaler och ger ökad produktivitet, färre sjukskrivningar och minskad personalomsättning.