Indendørs flammefri trykaflastning i eksplosionssikre filtersystemer

Décharge de pression sans flamme dans les systèmes de filtres antidéflagrants pour usage intérieur

Der er alvorlig risiko for støveksplosioner i forbindelse med industrielle processer, som håndterer brændbart støv. Operatører af disse processer skal træffe forebyggende foranstaltninger, hvoraf et af dem er at bruge eksplosionssikre støvopsamlingssystemer.

Ved design af udsugningssystemer til håndtering af brændbart støv skal der udvises særlig opmærksomhed på placeringen af støvopsamlerne. Den mest almindelige metode til eksplosionsbeskyttelse af sådanne installationer er at udløse eksplosionstrykket gennem eksplosionsventilationspaneler, der ledes til ydersiden af bygningen. De internationale ATEX- og NFPA-standarder anbefaler, at støvopsamlere placeres uden for lokalerne, hvor det er muligt. Afstanden mellem støvopsamleren og det udendørs område, hvor den udløses, er dog i mange tilfælde for lang, eller udløserområdet tillader ikke sikker udluftning af en eksplosion på grund af den potentielle nærhed af personer, andet udstyr eller ejendomme. I sådanne tilfælde er der behov for kundetilpassede løsninger til beskyttelse mod eksplosioner, som det er tilladt at installere inde i bygningen.

Nederman kan levere flammefri eksplosionsventilation til indendørs brug på særlige versioner af Nedermans støvopsamlere MCPMEPLCPLBP og FlexPAK samt FlexFilter. Henvis altid til brug i forbindelse med produktets eksplosionsegenskaber og det opsamlede støv.

De flammefri eksplosionsudluftningsenheder sørger for sikker udløsning af eksplosionstrykket samt for absorption af den frigivne energi, der spredes under en støveksplosion i støvopsamlerens lukkede rum. Det forhindrer overførsel af eksplosions- og flammeenergi gennem udløsningsåbningen på eksplosionsudledningspanelet, hvorved man beskytter både medarbejdere og udstyr i nærheden. Men selv med sikker udløsning af eksplosionstrykket skal der altid defineres et sikkerhedsområde for at garantere sikkerheden i tilfælde af en eksplosion.

Denne tekniske løsning overholder de internationale ATEX-standarder. De flammefri eksplosionsudluftningsenheder er konstrueret i overensstemmelse med kravene i EU-standarder og arbejder med organisk støv med et eksplosionsindeks på Kst <300 Bar * m/s.

Flammefrit udluftningsudstyr

Hvordan virker den indendørs støvopsamler?

Hvis driftstrykket inde i støvopsamleren overskrides, åbner en udluftningsmembran inde i flammestopperens hoveddel, hvorved trykket fra støvopsamleren udløses. Herved udsættes støvopsamleren for et lavere tryk, som den kan modstå uden at blive ødelagt. Når man skal bestemme størrelsen og typen af flammestopper til en beskyttet enhed er det nødvendigt at overholde branchens beregningsregler og ATEX-direktivet.

Flammefrit udluftningsudstyr

Figurerne viser de fire faser af eksplosionsudviklingen i en flammestopper. I første trin åbnes en udluftningsmembran og eksplosionen spreder sig indvendigt, i andet trin spreder eksplosionen sig til hele flammestopperens volumen og trykket udløses gennem gitrene, i tredje trin klapper flammen sammen inde i flammestopperen, og i fjerde trin forsvinder flammen helt.

Sådan installeres de flammefri eksplosionsudluftningsenheder

Foran flammefilterets åbne overflade skal der defineres et sikkert område på 0,75-3 m fra enheden for at sikre, at ingen bliver påvirket af støj, røg eller damp i tilfælde af en eksplosion. Der er angivet specifikke parametre i den tekniske dokumentation. Det er strengt forbudt at gå ind i dette sikkerhedszoneområde, når processen er i gang. Det anbefales, at man heller ikke placerer udstyr i dette område, der kan blive beskadiget i en sådan situation.

Flammefrit udluftningsudstyr

Hvis det er nødvendigt, at medarbejderne regelmæssigt arbejder i nærheden af flammestopperen, kan en diverter til at lede eksplosionen i en sikker retning bruges til at adskille medarbejdere og udstyr. Dette panel skal placeres mindst 200 mm fra flammestopperens overflade.

Nederman har al den nødvendige professionelle viden og erfaring til at vælge den rigtige løsning til eksplosionsbeskyttelse, så vi kan tilbyde de bedste løsninger til vores kunders proceskravKontakt vores luftfiltreringseksperter for at få mere at vide. 

Kontakt os