Innendørs flammefri trykkavlastning i eksplosjonssikre filtersystemer

Dispositivos de alívio de pressão sem chama para filtros à prova de explosão

Det er stor risiko for støveksplosjoner ved industrielle prosesser som håndterer brannfarlig støv. Operatører av disse prosessene må iverksette forebyggende tiltak, og én av dem er å bruke eksplosjonssikre støvoppsamlingssystemer.

Når du konstruerer avtrekkssystemer for å kontrollere brannfarlig støv, må du være spesielt oppmerksom på plasseringen av filtersystemene. Den vanligste metoden for eksplosjonsbeskyttelse i slike installasjoner er å slippe ut eksplosjonstrykket gjennom eksplosjonspaneler på utsiden av bygningen. De internasjonale ATEX- og NFPA-standardene anbefaler plassering av filtersystemene utenfor bygningene der det er mulig. Avstanden mellom filtersystemet og utslippsområdet utendørs er imidlertid i mange tilfeller for lang, eller at utslippsområdet ikke tilbyr sikker ventilering av en eksplosjon på grunn av potensiell nærhet til mennesker, annet utstyr eller eiendommer. I slike tilfeller er det nødvendig med løsninger for eksplosjonsbeskyttelse som er tilpasset og tillatt installert inne på anlegget.

Nederman kan levere flammefri eksplosjonsventilasjon for innendørs bruk på flere av Nedermans filtersystem MCPMEPLCPLBP og FlexPAK og FlexFilter. Referer alltid til bruken i forhold til produktets eksplosjonsegenskaper og støvet som ventileres.

De flammefrie eksplosjonsavlastningsenhetene sørger for sikker frigjøring av eksplosjonstrykket, samt absorpsjon av frigitt energi som sprer seg under en støveksplosjon i det lukkede rommet i støvsamleren. Den hindrer overføring av eksplosjons- og flammeenergi gjennom utblåsningspanelets åpning, og beskytter dermed både arbeidere og utstyr i nærheten. Men selv med sikker frigjøring av eksplosjonstrykket, må et sikkert område alltid defineres for å ivareta sikkerheten i tilfelle eksplosjon.

Denne tekniske løsningen samsvarer med de internasjonale ATEX-standardene. De flammefrie eksplosjonsavlastningssenheteneer utformet i samsvar med kravene i EU-standardene og fungerer ved organisk støv med en eksplosjonsindeks på Kst <300 Bar * m/s.

Flammefri ventilasjonsenhet

Hvordan fungerer det innvendig?

Hvis driftstrykket inne i filtersystemet overskrides, åpnes en ventilmembran inn til flammestopperen og frigjør trykk fra støvsamleren. På denne måten blir trykket i støvsamleren lavere, og den unngår å bli ødelagt. Ved fastsettelse av mengde og type flammestopper for en beskyttet enhet, er det nødvendig å overholde bransjens beregningsregler og ATEX-direktivet.

Flammefri ventilasjonsenhet

Figurene viser de fire trinnene i eksplosjonsutviklingen inne i en flammestopper. I det første trinnet åpnes en ventilmembran, og eksplosjonen sprer seg på innsiden, i det andre trinnet sprer eksplosjonen seg til hele flammestopperen og trykket slippes ut gjennom gitrene. I det tredje trinnet kveles flammen inne i flammestopperen, og i det fjerde trinnet forsvinner flammen helt.

Hvordan installeres de flammefrie eksplosjonsavlastningsenhetene?

Foran den åpne overflaten på flammefilteret må det defineres et sikkert område på 0,75–3 m fra enheten for å sikre at ingen blir påvirket av støy, røyk eller damp i tilfelle eksplosjon. Spesifikke parametere er angitt i den tekniske dokumentasjonen. Det bør være strengt forbudt å bevege seg innenfor denne sikkerhetssonen når prosessen er i gang. Det anbefales heller ikke å plassere utstyr på dette området, da det potensielt kan bli skadet.

Flammefri ventilasjonsenhet

Hvis det er nødvendig at arbeidere fortsetter å jobbe i nærheten av flammestopperen, kan en avleder som leder eksplosjonen i en sikker retning, brukes til å skille arbeidere og utstyr. Dette panelet skal plasseres minst 200 mm fra flammestopperens overflate.

Nederman har den fagkunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å velge riktig eksplosjonsbeskyttelse, slik at vi kan tilby de beste løsningene for våre kunders prosesskravKontakt våre luftfiltreringseksperter for mer informasjon. 

Kontakt oss