System odciągu spalin samochodowych Nederman w warsztacie Mercedes-Benz

Sistema de extração de gases de escape na Mercedes-Benz

Mercedes-Benz jest jednym z największych producentów samochodów klasy premium i największym na świecie producentem pojazdów użytkowych. Aby zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy, zwiększyć wydajność i stworzyć czystsze środowisko, firma Mercedes-Benz Turcja zdecydowała się na zainstalowanie systemu zwijaczy węży do odprowadzania spalin firmy Nederman, co umożliwiło stworzenie czystego powietrza w zakładzie.

Spaliny samochodowe są toksyczne dla zdrowia człowieka i mogą prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby płuc, nowotwory i inne choroby grożące przedwczesną śmiercią. Wypuszczone na zewnątrz prowadzą także do zwiększonego zanieczyszczenia powietrza i negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Ekstrakcja u źródła jest najskuteczniejszą metodą wychwytywania i usuwania spalin samochodowych oraz tworzenia czystego, bezpiecznego i zdrowego środowiska.

Wyzwania związane z emisją spalin samochodowych w warsztatach

Załoga Mercedes-Benz była narażona na działanie zbyt dużej ilości spalin samochodowych wewnątrz warsztatu. W tym samym czasie zaczęły się tworzyć chmury mgły, a kolor ścian zaczął ciemnieć. Spaliny zawierają szkodliwe gazy, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla i podtlenek azotu. Bez odpowiedniego systemu odprowadzania spalin te szkodliwe gazy były wdychane przez mechaników, co narażało ich na ryzyko utraty zdrowia. Zanieczyszczone powietrze i nieczyste środowisko pracy prowadziły do obniżenia wydajności pracy ze względu na zmęczenie i brak koncentracji pracowników, a także do kosztownych zwolnień lekarskich. Spaliny wydostawały się także na zewnątrz, wpływając negatywnie zarówno na przyrodę, jak i na ludzi mieszkających w okolicy.

System odciągu spalin samochodowych jako rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy, z jakimi borykał się Mercedes-Benz, wybrano zwijacz węża do odprowadzania spalin Nederman 865. System odciągu spalin jest montowany w suficie i umożliwia elastyczne rozwiązanie, w którym węże do spalin wiszą na dostępnej wysokości i można je łatwo przymocować do samochodu, aby odciągać spaliny bezpośrednio u źródła - tworząc bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko pracy. Gdy węże nie są używane, można je łatwo podnieść, aby nie przeszkadzały w utrzymaniu czystości i porządku w warsztacie.

"W garażu nie ma już żadnych oparów ani zapachu spalin. Materiał użyty w systemie odciągu jest bardzo wysokiej jakości i jest niezwykle prosty w użyciu. Nawet po 5-6 miesiącach produkty są nadal takie same, jakie otrzymaliśmy pierwszego dnia." - Yusuf Öztürk, szef obsługi technicznej Mercedes-Benz

Korzyści wynikające z zastosowania systemu odciągu spalin samochodowych firmy Nederman

  • Lepsze warunki pracy
  • Wyższa wydajność
  • Zapewnienie czystego i bezpiecznego środowiska pracy
  • Zdrowsi pracownicy
Skontaktuj się z nami