Nederman utsugssystem för fordonsavgaser i Mercedes-Benz-verkstaden

Sistema de extração de gases de escape na Mercedes-Benz

Mercedes-Benz är en av de största tillverkarna av premiumbilar och världens största tillverkare av kommersiella fordon. För att säkerställa en säker arbetsmiljö för de anställda, förbättra produktiviteten och skapa en renare miljö valde Mercedes-Benz Turkiet att installera en Nederman slangvinda för fordonsavgaser för att suga ut avgaser, vilket resulterade i en renluftsverkstad.

Fordonsavgaser är giftiga för människors hälsa och kan leda till en mängd olika hälsoproblem, som t.ex. lungsjukdomar, cancer och andra sjukdomar som kan leda till att man dör i förtid. När de släpps ut leder det också till ökad luftförorening och påverkar miljön negativt. Utsug vid källan är den mest effektiva metoden för att fånga upp och avlägsna fordonsavgaser och skapa en ren, säker och hälsosam miljö.

Utmaningarna med fordonsavgaser i verkstäder

Mercedes-Benz-arbetslaget utsattes för mycket fordonsavgaser inne i verkstaden. Samtidigt började dimmolnen bildas och väggarnas färg började mörkna. Avgaserna innehåller skadliga gaser som kolmonoxid, koldioxid och lustgas. Utan ett korrekt utsugssystem andades dessa skadliga gaser in av mekanikerna och utsatte dem för farliga hälsorisker. Den förorenade luften och den orena arbetsmiljön leder till lägre produktivitet på grund av trötta och ofokuserade arbetare och kostsamma sjukdagar. Avgaserna släpptes även ut utomhus och påverkade både naturen och människorna som bodde i området.

Utsugssystem för fordonsavgaser som lösning

För att lösa de utmaningar som Mercedes-Benz stod inför valdes Nederman 865 utsugsslangvinda. Utsugssystemet installeras i taket och möjliggör en flexibel lösning där avgasslangarna hänger på en nåbar höjd och enkelt kan fästas på bilen för att suga ut avgaserna direkt vid källan – vilket skapar en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. När slangarna inte används kan de hissas upp helt för att hålla verkstaden ren och i ordning.

"Det luktar inte längre ångor eller avgaser i garaget. Materialet i utsugssystemet är av mycket hög kvalitet och mycket enkelt att använda. Även efter 5–6 månader ser produkterna fortfarande ut som första dagen vi fick dem." - Yusuf Öztürk, Mercedes-Benz underhållschef

Fördelar med Nedermans utsugssystem

  • Förbättrade arbetsförhållanden
  • Högre produktivitet
  • Ren och säker arbetsmiljö
  • Hälsosammare medarbetare
Kontakta oss