Hur du håller din träbearbetningsinstallation säker, kompatibel och energieffektiv

Damm som genereras av träbearbetningsprocesser skapar allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för arbetare och tillgångar. Vi guidar dig kring hur du säkrar din arbetsplats.

Om damm lämnas okontrollerat skapar sågspånet yrkesrisker inklusive dålig inomhusluftkvalitet, ansamling på maskiner som orsakar ökat slitage och risker för brännbart damm inklusive bränder och explosioner. Alla träbearbetningsindustrier behöver effektiva dammuppsamlingslösningar för att skapa en säker, kompatibel och energieffektiv arbetsmiljö. Som världens ledande leverantör av industriell luftföroreningskontroll är Nederman din totallösningsleverantör för uppsamling av träbearbetningsdamm. Med vår stora erfarenhet och välkända expertis guidar vi dig genom utmaningarna inom träbearbetningsindustrin. Vi hjälper dig att förbättra effektiviteten och säkerheten för dina arbetare samt säkra din verksamhet inför kommande teknisk utveckling.

Säkerhet och efterlevnad - Säkerställ en säker och följsam arbetsplats i träbearbetningsindustrier

Exponering för luftburet trä och sågspån är en arbetsrisk att ta på allvar. International Agency for Research on Cancer (IARC) anser att trädamm är ett cancerframkallande ämne i grupp 1 för människor och globala hälso- och säkerhetsorganisationer inklusive HSE och OSHA har satt stränga exponeringsgränser och rekommenderar. Ett utsugsventilationssystem som fångar upp dammet vid källan är det föredragna skyddet mot detta.

Brännbart damm är en av de allvarligaste riskerna som orsakas av damm i tillverkningsmiljön

The Combustible Dust Safety Institute uppskattar att ungefär 28% av alla industriolyckor med brännbart damm inträffar inom träbearbetningsfabriker. Standarder för brännbart damm kan tyckas förvirrande och svåra att förstå eftersom det innebär fullständig design, drift och underhåll av hela dammuppsamlingssystemet.

Se till att bestämmelserna om brännbart damm följs

Alla Nedermans lösningar är helt kompatibla med ATEX och NFPA. Dessa standarder inkluderar krav på kanalsystemdesign, filterkonstruktion, kontroller, explosionsisolering och korrekt underhåll av dammuppsamlingssystemet. Nederman har utvecklat en rigorös försäljningsprocess för brännbart damm som håller vårt team informerat om de senaste standarderna och hjälper våra kunder att uppnå efterlevnad.

Lär dig mer om brännbart damm

Energieffektivitet - Spara energi i träbearbetningsindustrin

Trätillverkning är en tung energikrävande industri. Att säkerställa att ditt luftfiltreringssystem är designat med hjälp av bästa praxis och bästa tillgängliga teknik för att optimera processeffektivitet och energianvändning är avgörande för att minska driftskostnaderna och öka vinsten. Återvinning av träavfall för försäljning eller energiproduktion är en annan viktig aspekt av hållbarhet vid trätillverkning.

Hur man minskar energiförbrukningen vid trätillverkning

Modern teknik ger möjligheter till mer energieffektiv drift än någonsin tidigare. Variable Frequency Drives (VFDs), omvänd luftteknik, avancerade filtermedia och intelligenta kontroller kan alla ge avsevärda minskningar av energiförbrukningen samt optimera processeffektiviteten. Integrerade IIoT-anslutningar ger effektiv realtidskommunikation som gör det möjligt att ta kontroll över energiförbrukningen på en helt ny nivå. Regelbunden service och underhåll av filter, fläktar och materialhanteringsanordningar spelar också en avgörande roll för energieffektiv drift.

Träavfallshantering för en hållbar och cirkulär industri

I stället för att skicka träavfall till soptippar kan det återanvändas och säljas som flis, kompost eller användas som biomassa för energiproduktion. Genom att implementera program för återvinning av träavfall kan trätillverkare inte bara minska sina kostnader för avfall och bortskaffande utan också bidra till en cirkulär ekonomi och förbättra deras hållbarhet. Vi har mycket erfarenhet av att integrera materialhanteringssystem i våra filtreringslösningar på ett säkert och effektivt sätt. Vidare är korrekt hantering av det insamlade träavfallet också en viktig aspekt av dammuppsamlingssystemet som kan påverka både vinst och hållbarhet.

Läs mer om våra IIot-lösningar

Visste du?

Enligt Dust Safety Science står träbearbetningsindustrin för cirka 28% av alla globala incidenter relaterade till brännbart damm 

Vad är brännbart damm?

  • Brännbart damm, även känt som explosivt damm är en biprodukt som skapas från tillverkningsprocesser som involverar brännbara råvaror
  • Det kan vara vilket fint material som helst som kan fatta eld och explodera när det blandas med luft och många material kan bli brännbart damm under specifika förhållanden
  • De små dammpartiklarna är en dödlig fara på många arbetsplatser eftersom de riskerar att orsaka explosioner som potentiellt kan döda eller skada arbetare och förstöra maskiner eller till och med hela anläggningar

 

Lär dig mer om brännbart damm

I vilken träbearbetningsbransch är du verksam?

Oavsett om applikationen är liten eller stor, enkel eller komplex, manuell eller automatiserad så har vi rätt lösning för dina behov.

Gå till våra träbearbetningsapplikationer

Ladda ner vår konceptbroschyr om träbearbetning

Download

ISEwoodworking

Upptäck vår interaktiva utforskare för träbearbetning

Ta kontroll över din fabriksluft! Upptäck hur genom att använda vår interaktiva segmentutforskare för träbearbetningsindustrier. Vi guidar dig steg för steg.

Öppna vår interaktiva träutforskare

Vi är den världsledande leverantören av industriella luftfiltreringslösningar för träbearbetningsprocesser

  • Branschkompetens och erfarenhet. Experter på ren luft sedan 1944 med tiotusentals framgångsrika installationer
  • Övergripande tillvägagångsätt. Vi tillverkar ett komplett sortiment av dammavskiljare och tillbehör och erbjuder projekt-, installations-, driftsättnings- och servicestöd
  • Lösningsområde. Ett robust sortiment av produkter och tjänster som möter träbearbetningsindustrins unika behov
  • Kvalitet och pålitlighet. Lösningar konstruerade med hög kvalitet och tillförlitlighet i åtanke för lång hållbarhet och för att undvika kostsamma stillestånd
  • Global närvaro. Globalt miljöteknikföretag med regionala försäljningskontor och nätverk av distributionspartner positionerar Nederman unikt för att stödja din lokala fabrik
  • Hållbarhet. Ett engagemang för hållbara, rena luftlösningar som är energieffektiva och återvinner avfallsmaterial
 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss