Utsug och hantering av avfall inom träbearbetning

Träbearbetning

Säkerheten i första hand – dammutsugning och avfallshantering för explosionsfarligt trädamm

Träbearbetning, vare sig det handlar om handhållna verktyg eller stora CNC-maskiner, eller kapning, slipning, hyvling, borrning osv., kan generera stora mängder trädamm. För säker hantering av dessa tillämpningar har Nederman utvecklat ett brett sortiment av produkter och system baserade på filtersystem, rörkanaler, fläktar, transportband, silos och automatiserade kontrollsystem. Förutom förbättrad arbetsmiljö gör systemen det möjligt att återvinna restprodukter, vilka representerar ett stort energivärde och därmed ekonomiskt värde. 

Våra lösningar används i olika träbearbetningsprocesser för att minska miljöpåverkan och bidrar till att förbättra produktionsekonomin.  

  • Primär träindustri
  • Sekundär träbearbetning – små och medelstora verkstäder
  • Sekundär träbearbetning – stora verkstäder
  • Brikettering
  • Förbränning av träavfall

Dammavskiljning

Utsugning av trädamm är en viktig åtgärd för att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen och närmiljön samt förbättra produktkvaliteten. Utsugning av damm krävs också för att maskinernas och styrsystemens känsliga elektronik inte ska påverkas av dammet. Nedermans lösningar för filtrering av trädamm är pålitliga, effektiva och billiga i drift.

Risker – explosionsfarligt damm

Ytterligare en fara i samband med träbearbetning är explosionsfarligt damm. Nederman, som även är branschledande inom säker hantering av explosionsfarligt damm, ser helheten och kan tillhandahålla lösningar som uppfyller standarder som ATEX och NFPA. 

Avfallshantering

Träavfall kan återvinnas för att tillverka andra produkter (t.ex. MDF-skivor) eller producera energi som biobränsle i form av pellets. Välplanerade och effektiva anläggningar för hantering av träavfall har blivit en nödvändighet inom träindustrin. Nederman är världsledande inom industriell luftfiltrering och har stor erfarenhet av alla typer av bearbetningsmetoder – från stora produktionsanläggningar till mindre verkstäder.