Odsávání a zpracování dřevního odpadu dřevozpracujícího průmyslu

Dřevoprůmysl

Bezpečnost především – systémy filtrace prachu a zpracování odpadního hořlavého dřevního prachu a pilin

Zpracování dřeva zahrnuje veškeré práce s menším ručním nářadím nebo zpracování na velkých CNC strojích s řezáním, broušením, hoblováním, okližováním hran, kolíkováním atd. dokáže vytvořit velké množství dřevního prachu. K bezpečnému a efektivnímu provádění těchto prací vyvinula společnost Nederman širokou škálu produktů a systémů jako jsou odsavače pilin, odsávací a filtrační jednotky  prachu, potrubní systémy/rozvody, ventilátory, dopravníky, sběrná sila a automatizované kontrolní systémy. Tyto systémy zákazníkům zajistí nejen dobré pracovní prostředí, ale i recyklaci dřevního odpadu,pilin, jenž představuje zajímavou ekonomickou hodnotu. 

Naše řešení využívají různé dřevozpracující podniky k omezení negativního dopadu při zpracování dřeva na životní prostředí, k podpoře zlepšení ekonomiky výroby a snížení ekologického vlivu průmyslových procesů.  

  • Primární zpracování dřeva
  • Sekundární zpracování dřeva – malé a střední dílny
  • Sekundární zpracování dřeva – velké provozy
  • Peletování dřeva
  • Spalování dřevního odpadu

Filtrace prachu

Odsávání a filtrace dřevního prachu a pilin je podstatným prvkem zlepšování kvality ovzduší na pracovišti i v okolním prostředí a zvyšování kvality výrobků. Je rovněž nezbytné k udržení funkčnosti strojního vybavení s citlivými řídicími systémy. Filtry dřevního prachu Nederman jsou spolehlivé, efektivní a úsporné.

Nebezpečnost hořlavého prachu

Dalším rizikem souvisejícím se zpracováním dřeva je hořlavý prach a piliny. Společnost Nederman, jež je uznávaným leaderem v oblasti bezpečného zpracování hořlavého prachu, rozumí celkovému kontextu a kromě dodávání odlučovačů prachu navrhuje i bezpečná řešení splňující požadavky norem ATEX a NFPA. 

Zpracování odpadu

Dřevní odpadlze výhodně recyklovat na nový materiál (např. MDF desky) nebo jej přeměnit na energii jako biopalivo. Dobře navržené a efektivní instalace pro zpracování dřevního odpadu se staly významnou součástí dřevozpracujícího průmyslu. Společnost Nederman je světovým lídrem v oblasti průmyslové vzduchové filtrace s rozsáhlými zkušenostmi s aplikacemi u zpracovatelů dřeva, ať už se jedná o centralizované výrobní závody, drobnější výrobce či dokončovací provozy.