Jak udržet vaše zařízení na zpracování dřeva bezpečné, vyhovující předpisům a energeticky efektivní?

Prach vznikající při výrobních procesech při zpracování dřeva představuje vážné zdravotní a bezpečnostní riziko pro pracovníky a stroje. Poradíme vám, jak zabezpečit vaše pracoviště.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem a odborným znalostem vás provedeme problematikou v dřevozpracujícím průmyslu

Pokud je prach ponechán bez kontroly, poletující piliny vytváří rizika jako je nízká kvalita vzduchu v interiéru, hromadění pilin na strojích, které způsobuje jejich zrychlené opotřebení a dále pak rizika hořlavého prachu včetně požárů a výbuchů. Všechna dřevozpracující odvětví potřebují účinná řešení pro zachytávání pilin dřevěného prachu, aby vytvořila bezpečné, vyhovující a energeticky účinné pracovní prostředí. Společnost Nederman je předním světovým dodavatelem průmyslových zařízení pro kontrolu znečištění ovzduší a nabízí komplexní řešení pro odlučování prachu při zpracování dřeva. Pomůžeme vám zvýšit efektivitu a bezpečnost vašich pracovišť a také připravit váš provoz pro budoucí technologický vývoj. 

 

Bezpečnost a dodržování předpisů - Zajistěte bezpečné a vyhovující pracoviště v dřevozpracujícím průmyslu

Vystavení dřevěným a pilinovým prachům v ovzduší představuje pro pracovníky nebezpečí, které je třeba brát vážně. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) považuje dřevný prach za lidský karcinogen skupiny 1 a celosvětové organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví, včetně HSE a OSHA, stanovily přísné limity expozice a jako preferovaný způsob ochrany doporučují odsávací ventilační systém zachycující prach u zdroje.

Hořlavý prach je jedním z nejzávažnějších rizik způsobených prachem ve výrobním prostředí

Institut pro bezpečnost hořlavého prachu odhaduje, že zhruba 28 % všech průmyslových událostí s hořlavým prachem se odehrává v dřevozpracujících závodech. Normy pro hořlavý prach se mohou zdát matoucí a obtížně pochopitelné, protože zahrnují kompletní návrh, provoz a údržbu celého systému odprašování.

Zajištění souladu s předpisy pro hořlavý prach

Všechna řešení společnosti Nederman jsou plně v souladu s normami ATEX a NFPA. Tyto normy zahrnují požadavky na konstrukci potrubního systému, konstrukci filtrů, ovládací prvky, izolaci proti výbuchu a správnou údržbu systému sběru prachu. Společnost Nederman vyvinula důsledný proces prodeje hořlavého prachu, díky němuž je náš tým informován o nejnovějších normách a pomáhá našim zákazníkům radit při dosahování shody.

Další informace o hořlavém prachu 

Energetická účinnost - Úspora energie v dřevozpracujícím průmyslu

Dřevozpracující průmysl je energeticky náročný. Zajištění toho, aby byl váš systém filtrace vzduchu navržen s využitím osvědčených postupů a nejlepších dostupných technologií pro optimalizaci účinnosti procesů a spotřeby energie, je rozhodující pro snížení provozních nákladů a zvýšení zisku. Dalším důležitým aspektem udržitelnosti v dřevozpracujícím průmyslu je využití dřevního odpadu pro prodej nebo výrobu energie.

Jak snížit spotřebu energie při výrobě dřeva

Moderní technologie poskytují možnosti energeticky účinnějšího provozu než kdykoli předtím. Frekvenční měniče (VFD), technologie reverzního vzduchu, pokročilá filtrační média a inteligentní řízení mohou přinést výrazné snížení spotřeby energie a optimalizaci účinnosti procesu. Integrované připojení IIoT poskytuje efektivní komunikaci v reálném čase, která umožňuje převzít kontrolu nad spotřebou energie na zcela nové úrovni. Rozhodující roli v energeticky účinném provozu hraje také pravidelný servis a údržba filtrů, ventilátorů a zařízení pro manipulaci s materiálem.

Nakládání s dřevním odpadem pro udržitelný a oběhový průmysl

Namísto ukládání dřevního odpadu na skládky jej lze znovu využít a prodat jako dřevní štěpku, mulč nebo použít jako biomasu pro výrobu energie. Zavedením programů využití dřevního odpadu mohou výrobci dřeva nejen snížit své náklady na odpad a jeho likvidaci, ale také přispět k oběhovému hospodářství a zlepšit svou udržitelnost. Máme velké zkušenosti s integrovanými systémy manipulace s materiálem do našich filtračních řešení bezpečným a efektivním způsobem. dále je důležitým aspektem systému sběru prachu také správné nakládání se shromážděným dřevním odpadem, které může ovlivnit jak zisky, tak udržitelnost.

Další informace o našich řešeních IIoT

Věděli jste to?

Podle společnosti Dust Safety Science se dřevozpracující průmysl podílí přibližně 28 % na všech celosvětových nehodách s hořlavým prachem.

Co je hořlavý prach?

  • Hořlavý prach, známý také jako výbušný prach, je vedlejší produkt vznikající při výrobních procesech, které zahrnují hořlavé suroviny
  • Může to být jakýkoli jemný materiál, který se může vznítit a explodovat ve směsi se vzduchem, a mnoho materiálů se může za určitých podmínek stát hořlavým prachem
  • Drobné prachové částice představují na mnoha pracovištích smrtelné nebezpečí, protože hrozí riziko výbuchu, který může potenciálně usmrtit nebo zranit pracovníky a zničit strojní zařízení nebo dokonce celé objekty

V jakém dřevozpracujícím průmyslu působíte?

Ať už je aplikace malá nebo velká, jednoduchá nebo složitá, manuální nebo automatizovaná, máme pro vás to správné řešení.

 

Přejděte na naše dřevozpracující aplikace

Stáhněte si naši brožuru konceptu pro hořlavý prach

Download

Přejít do vyhledávače Segmentu Dřevo 

Převezměte kontrolu nad ovzduším v továrně! Zjistěte, jak na to, pomocí našeho interaktivního vyhledávače segmentu pro dřevozpracující průmysl.

Go to the woodworking segment explorer here

ISEwoodworking

Jsme předním světovým dodavatelem řešení průmyslové filtrace vzduchu pro dřevozpracující výrobní procesy

  • Odborné znalosti a zkušenosti v oboru. Odborníci na čistý vzduch od roku 1944 s desítkami tisíc úspěšných instalací
  • Komplexní přístup. Vyrábíme kompletní řadu odlučovačů prachu a příslušenství a nabízíme projektovou, instalační, provozní a servisní podporu
  • Rozsah řešení. Robustní řada produktů a služeb, které splňují jedinečné potřeby dřevozpracujícího průmyslu
  • Kvalita a spolehlivost. Řešení navržená s ohledem na vysokou kvalitu a spolehlivost pro dlouhou životnost a zamezení nákladným odstávkám
  • Globální přítomnost. Globální společnost zabývající se environmentálními technologiemi s regionálními prodejními pobočkami a sítí distribučních partnerů má jedinečnou pozici pro podporu vašeho místního závodu

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat