Avsug og håndtering av treavfall i treforedlingsindustrien

Treforedling

Sikkerheten først – støvoppsamlingssystemer og avfallshåndtering for brennbart trestøv

Treforedling, som involverer alt fra små håndredskaper til stort CNC-utstyr, fra kapping, pussing, plansliping, kantsliping, nagleboring, osv., kan produsere store mengder trestøv. For å håndtere disse bruksområdene på en effektiv måte har Nederman utviklet et stort utvalg av produkter og systemer, inkludert støvoppsamlere, rør/kanaler, vifter, transportører, siloer og automatiske kontrollsystemer. Disse systemene gjør det mulig for kundene å ikke bare skape et godt arbeidsmiljø, men også gjenvinne treavfall, noe som kan utgjøre store økonomiske verdier. 

Løsningene våre brukes i ulike arbeidssituasjoner for å redusere miljøbelastningen fra ulike prosesser i treforedlingsindustri og industrielle prosesser, og bidrar til en mer effektiv produksjon. 

  • Råmateriale
  • Videreforedling – små og middels store fabrikker
  • Videreforedling – store fabrikker
  • Brikettering
  • Forbrenning av treavfall

Støvoppsamling

Trestøvavsug er en uunnværlig tjeneste for å forbedre luftkvaliteten i arbeidsmiljøer og omkringliggende miljøer og forbedre produktkvaliteten. Det er også nødvendig for å holde utstyret i drift, på grunn av følsomheten til kontrollsystemene. Nedermans trestøvoppsamling er pålitelig, effektiv og økonomisk.

Fare for lettantennelig støv

Et annet faremoment knyttet til treforedling er lettantennelig støv. Nederman, også en anerkjent bransjeleder innenfor sikker håndtering av brennbart støv, forstår helheten og leverer ikke bare en støvoppsamler, men kan designe trygge løsninger som oppfyller ATEX- og NFPA-standardene. 

Avfallshåndtering

Treavfall kan gjenvinnes i nye materialer med god lønnsomhet, (MDF-plater), eller kan gi energi i form av biobrennsel. Installasjoner for effektiv håndtering av treavfall som er riktig designet har blitt en viktig faktor i treforedlingsindustrien. Nederman, som er verdensledende innenfor industriell luftfiltrering, og har mye erfaring med en rekke ulike trevirkeprosesser, fra sentraliserte produksjonsanlegg til småskalaproduksjon og sluttbearbeiding.