Malzeme yönetimi ve geri dönüşümü için Nederman çözümleri

Malzeme Yönetimi ve Geri Dönüşümü Yasaları ve Düzenlemeleri

Atık yönetimi yasaları, birçok diğer tür arasında kentsel katı atık, tehlikeli atık ve nükleer atık da dahil olmak üzere tüm atıkların taşınması, işlenmesi, depolanması ve imhasını yönetir

Atık yasaları, genellikle atıkların çevreye ekolojik ya da biyolojik zarar verebilecek şekilde, kontrolsüz olarak atılmasını en aza indirmek ya da tamamen engellemek için tasarlanmıştır ve atık üretiminin azaltılması ile atık geri dönüşümünü teşvik etmek ya da zorunlu hale getirmek üzere tasarlanmış yasalardan oluşur. Düzenleyici faaliyetler atık tiplerini tanımlama ve sınıflandırma ile taşıma, işleme, depolama ve imha etme uygulamalarını kapsar.

Son dönemdeki mevzuatlar da sirküler ekonomiyi canlandırmak üzere tasarlanmıştır. Sirküler Ekonomi, tasarım bakımından onarıcı ve yeniden oluşturucudur ve ürünlerin, bileşenlerin ve malzemelerin her zaman en yüksek düzeyde ve değerde kullanılmasını hedefleyen bir ekonomi biçimidir. 

Birleşmiş Milletler, yeni sürdürülebilir gelişim gündemi kapsamında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak için bir dizi hedef belirlemiştir. Her hedefin 2030 yılına dek ulaşılması gereken belirli amaçları bulunur.

12 numaralı “Sürdürülebilir tüketim ve üretim” hedefi kaynak ve enerji verimini, sürdürülebilir altyapıyı teşvik etmek ve herkes için temel hizmetlere erişim, çevre dostu ve saygın işler ile daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturmak ile ilgilidir. Bunun uygulanması, genel gelişim planlarının başarıya ulaştırılması, gelecekteki ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetlerin azaltılması, ekonomik yeterliliğin güçlendirilmesi ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olur. Bu hedefin amaçlarından biri atık üretimini 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım aracılığıyla büyük ölçüde azaltmaktır.

Örneğin Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın global yeterliliğini artıracak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yükseltecek ve yeni istihdam yaratacak bir sirküler ekonomiye geçişini teşvik etmek için, atıklara dair revize edilmiş yasa tekliflerini kapsayan iddialı bir Sirküler Ekonomi Paketi ortaya koymuştur. Atığa dair revize edilmiş yasa teklifleri atığın azaltılmasına ilişkin net hedefler belirlemekte ve atık yönetimi ile geri dönüşüm için iddialı ve inandırıcı, uzun dönemli bir rota çizmektedir.