Oplossingen van Nederman voor de behandeling en recycling van materialen

Wetten en regels voor de behandeling en recycling van materialen

Wetgeving op het gebied van afvalbeheer vereist het transport, de behandeling, opslag en afvoer van al het afval, waaronder vast stedelijk afval, gevaarlijk afval en radioactief afval.

Afvalwetgeving wordt over het algemeen opgesteld ter voorkoming en eliminatie van de ongecontroleerde afvoer van afvalmaterialen in het milieu, op zodanige wijze dat het schadelijk is voor de ecologie. De wet omvat regels die zijn opgesteld om de productie van afval te reduceren en afvalrecycling te promoten of faciliteren. De regelgeving richt zich vooral op de vaststelling en categorisering van afvalsoorten en het faciliteren van het transport, de behandeling, de opslag en de afvoerpraktijken.

Recente wetgeving is ook opgesteld om de kringloopeconomie te stimuleren. Kringloopeconomie is een economie die intrinsiek herstellend en versterkend is, en die gericht is op het te allen tijde behouden van de hoogste bruikbaarheid en waarde van producten, componenten en materialen. 

De Verenigde Naties heeft een set doelen aangenomen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen als onderdeel van een nieuw, duurzaam ontwikkelingsbeleid. Elk doel moet in 2030 specifieke targets halen.

Doel 12 “Duurzame consumptie en productie” beschrijft de bevordering van resource- en energie-efficiëntie, duurzame infrastructuur en de ontsluiting van basisbehoeften, groene en fatsoenlijke banen en een betere kwaliteit van leven voor iedereen. De implementatie van Doel 12 moet ervoor zorgen dat algemene ontwikkelingsplannen worden gehaald, toekomstig economische, sociale en milieukosten worden gereduceerd, economische concurrentie wordt versterkt en armoede wordt teruggedrongen. Een van de targets voor dit doel is om in 2030 op duurzame wijze de afvalproductie te reduceren via preventie, reductie, recycling en hergebruik.

Als voorbeeld heeft de Europese Commissie een ambitieus pakket maatregelen omtrent circulaire of kringloopeconomie aangenomen, die nieuwe wetsvoorstellen omvat over afval. Hiermee wil de Commissie in Europa een transitie naar een circulaire economie stimuleren die de wereldwijde concurrentie zal bevorderen, duurzame economische groei zal ondersteunen en nieuwe banen zal opleveren. De herziene wetsvoorstellen omtrent afval stellen duidelijke doelstellingen voor de reductie van afval en bieden een ambitieuze en aanzienlijk langetermijntraject voor afvalbeheer en recycling.


 

Deel onze kennis