Nedermans løsninger til materialehåndtering og genanvendelse

Love og regler Materialehåndtering og genanvendelse

Love om affaldshåndtering regulerer transport, behandling, opbevaring og bortskaffelse af alt affald, herunder kommunalt affald, farligt affald og nukleart affald, blandt mange andre typer

Affaldslovgivning er generelt udformet med det formål at minimere eller eliminere ukontrolleret spredning af affaldsmaterialer i miljøet på en måde, der kan forårsage skade på enten flora eller fauna, og omfatter love, der er udformet med det formål at reducere generering af affald og fremme eller give tilladelse til genanvendelse af affald. Regulatoriske bestræbelser omfatter identifikation og kategorisering af affaldstyper og tilladelse til transport, behandling, opbevaring og bortskaffelse.

Nyere lovgivning er også udformet med det formål at stimulere cirkulær økonomi. En cirkulær økonomi er af natur genoprettende og regenererende og har til formål at holde produkter, komponenter og materialer på højest mulig nytteværdi og værdi til enhver tid. 

FN vedtog et sæt mål for at afskaffe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle som led i en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Hvert mål har specifikke delmål, der skal opnås inden 2030.

Mål 12 “Ansvarlig forbrug og produktion” handler om at fremme ressource- og energieffektivitet, bæredygtig infrastruktur og give adgang til grundlæggende ydelser, grønne og anstændige jobs og en bedre livskvalitet for alle. Implementeringen hjælper med at nå overordnede udviklingsplaner, reducere fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, styrke økonomisk konkurrenceevne og reducere fattigdom. Et af delmålene for dette mål er at reducere affaldsmængden væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genanvendelse inden 2030.

For eksempel har Europa-Kommissionen vedtaget en ambitiøs cirkulær økonomipakke, der indeholder reviderede lovforslag om affald for at stimulere Europas overgang til en cirkulær økonomi. Det vil øge den globale konkurrenceevne, fremme bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye jobs. Det reviderede lovforslag om affald fastsætter klare mål for reduktion af affald og etablerer en ambitiøs og troværdig, langsigtet vej til affaldshåndtering og genanvendelse.


 

Del vores viden

  • 19-08-2019

    Fordelene ved intelligente og kommunikative filtersystemer

    IoT-teknologi og kunstig intelligens ændrer industrielle processer. Ved at indsamle data, anvende analyser og opnå indsigt kan virksomheder forstå, overvåge og vedligeholde deres systemers ydelse som aldrig før. Det er i høj grad tilfældet med industrielle filtre.
  • 28-06-2019

    Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

    I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.