โซลูชั่นสำหรับการดูดไอเสียที่มีประสิทธิภาพในสถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉิน

ไอเสียจากเครื่องยนต์ที่สตาร์ทจากเครื่องเย็นอาจมีปริมาณในระดับที่เป็นพิษภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที หากอยู่ในที่ปิด ระบบดูดไอเสียที่ออกแบบมาสำหรับรถฉุกเฉินโดยเฉพาะจะดูดไอเสียจากท่อไอเสียโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีดูดควันที่มีประสิทธิภาพที่สุด

รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณให้ปลอดภัยและสะอาด 

ไอเสียจากเครื่องยนต์ที่สตาร์ทจากเครื่องเย็นอาจมีปริมาณในระดับที่เป็นพิษภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที หากอยู่ในที่ปิด การสูดควันไอเสียที่อันตรายและเป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณน้อยซ้ำหลายๆ ครั้งจะบั่นทอนสุขภาพเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น เมื่อจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ของรถยนต์ในอาคาร เช่น ในสถานีดับเพลิงหรือสถานีรับมือเหตุฉุกเฉิน ก็จำเป็นต้องใช้ระบบดูดไอเสียจากรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี 
การระบายไอเสียจากสถานีดับเพลิงหรือรับมือเหตุฉุกเฉินจะช่วยลดการลาป่วย ลดการซ่อมบำรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และลดความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน 

นักดับเพลิงนั้นเป็นบุคคลที่มีโอกาสรับสารพิษมากที่สุด

ไอเสียดีเซลในสถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ไอเสียเหล่านี้เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากก๊าซและอนุภาค (เขม่า) หลายพันชนิดที่มีมลพิษทางอากาศหลายตัว ซึ่งรวมถึงสารที่ทราบว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรืออาจก่อมะเร็ง (เบนซีน สารหนู และฟอร์มัลดีไฮด์) นอกจากนี้ยังมีสารก่อมลพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตราย เช่นไนโตรเจนออกไซด์ การรับสารเหล่านี้เข้าร่างกายซ้ำหลายๆ ครั้งในระยะยาวก็อันตรายเหมือนกับการสูดดมควันบุหรี่ ไอเสียสามารถแพร่กระจายไปยังสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงทานอาหาร นอนหลับ และอาศัยอยู่ และยังทะลุผ่านเสื้อผ้าได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่พนักงานดับเพลิงมีอัตราการเป็นมะเร็งสูงกว่าอาชีพอื่น  

ดักจับไอเสียตรงท่อไอเสีย

ระบบดูดไอเสียที่ออกแบบมาสำหรับรถฉุกเฉินโดยเฉพาะจะดูดไอเสียจากท่อไอเสียโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีดูดควันที่มีประสิทธิภาพที่สุด รถดับเพลิงและรถฉุกเฉินอื่นๆ จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมขับออกจากสถานีฉุกเฉินได้ทันที ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานีฉุกเฉินทุกแห่งก็คือระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ที่สามารถปลดท่อระบายไอเสียได้เร็ว เพื่อให้รถออกตัวได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของระบบดูดไอเสีย   

 

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบดูดไอเสียสำหรับสถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉิน ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของ Nederman