Løsninger for effektivt eksosavsug ved brannstasjoner og utrykningssentraler

Eksosutslipp ved kaldstart kan gi giftige nivåer på bare minutter i et lukket bygg. Eksosavsugsystemer designet spesielt for utrykningskjøretøyer fjerner eksosgassen direkte fra eksospotten og er den mest effektive avsugsmetoden.

Hold arbeidsmiljøet trygt og rent 

Eksosutslipp ved kaldstart kan gi giftige nivåer på bare minutter i et lukket bygg. Eksponering til skadelige og kreftfremkallende eksosgasser kan selv ved lave konsentrasjoner være helseskadelig over tid. Så der det er behov for å ha kjøretøyer med forbrenningsmotor gående innendørs, for eksempel på en brannstasjon eller utrykningssentral, er det nødvendig med effektivt eksosavsug for å ivareta arbeidsmiljøsikkerheten og holde utstyret i fungerende stand. 
Ved å fjerne eksosgass fra brannstasjonen eller utrykningssentralen kan du redusere sykefravær og vedlikehold samt beskytte følsom elektronikk mot skader. 

Brannmenn blant de mest utsatte yrkesgruppene

Dieseleksos, som man finner på brannstasjoner og utrykningssentraler, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks sammensetning av gasser og partikler (sot) som inneholder flere former for giftig luftforurensning. Disse inkluderer mange kjente eller antatt kreftfremkallende stoffer (benzen, arsenikk og formaldehyd). Det inneholder også andre skadelige forurensende stoffer, inkludert nitrogenoksid. På lang sikt er gjentatt eksponering like farlig som å utsettes for sigarettrøyk. Denne eksosen sprer seg til områder der brannmannskapene spiser, sover og oppholder seg. Den gjennomtrenger også klær. Dette er en av årsakene til at kreft er vanligere blant brannmenn enn andre yrkesgrupper.   

Fjerner eksosgass direkte fra potta

Eksosavsugsystemer designet spesielt for utrykningskjøretøyer fjerner eksosgassen direkte fra eksospotten og er den mest effektive avsugsmetoden. Brannbiler og andre utrykningskjøretøy må alltid være klare til utrykning. Det optimale valget for en utrykningssentral er et eksosavsugsystem med hurtigutløsing, slik at kjøretøyet kommer seg raskt ut, uten at det går på bekostning av sikkerheten eller avsugseffektiviteten.    

 

 Lær mer om Nedermans trygge og effektive avsugsystemer for brann- og utrykningsstasjoner.