Helbredsrisici i forbindelse med svejserøg, og hvordan de kan reduceres på værkstedet

Welding fume - health risks involved

I 2017 fremlagde International Agency for Research on Cancer (IARC - det internationale agentur for kræftforskning) ny videnskabelig dokumentation, der viste, at udsættelse for røg fra svejsning af stål kan forårsage lungekræft og muligvis også nyrekræft hos mennesker. Som resultat heraf er røg fra svejsning af stål blevet omklassificeret som et humant karcinogen i Storbritannien, og det er sandsynligt, at andre lande vil følge trop. Desuden tyder denne nylige opdagelse på, at al svejserøg bør betragtes som muligt kræftfremkaldende, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at reducere de sundhedsrisici, der forårsages af udsættelse for svejserøg.

Reevalueringen af røg fra svejsning af stål

Visse af komponenterne i svejserøg som f.eks. chromoxider, nikkel, cadmium og mangan er kendte eller formodede kræftfremkaldende stoffer. Da svejserøg i forbindelse med rustfrit stål har et højere indhold af disse legeringselementer (såvel som kulstof) end røg fra svejsning af almindeligt stål, mente man indtil for nylig, at førstnævnte var betydeligt mere farligt. Det, som IARC har opdaget, er, at selv om røg fra svejsning af almindeligt stål indeholder meget lavere koncentrationer af disse elementer, så er koncentrationerne stadig kraftige nok til at give mennesker kræft.

Hvad er det, der gør røg farlig?

Den røg, der dannes ved svejseprocesser, udgøres af faste partikler (i størrelser fra 10 nanometer til 20 my), som dannes i forbindelse med kondensering af metaldampe. Meget af denne røg kan indåndes og kan trænge dybt ned i lungerne, hvor den kan gøre betydelig skade og også sprede sig i blodbanen.


Det, der yderligere forstærker risikoen for udsættelse (eksponering) yderligere, er, at svejseprocessen kræver, at svejseren er nødt til placere sit hoved – og derved sin vejrtrækningszone – tæt på det sted, hvor røgen dannes, da svejseren er nødt til at holde øje med, hvordan svejsningen skrider frem. Medmindre der er tilstrækkeligt røgfang, vil svejseren blive udsat for en høj koncentration af farlige dampe.

Risikoen for at blive udsat for svejserøg er ikke begrænset til svejsere

Selv om afstanden til røgkilden (og dens betydelige røgkoncentration) udsætter svejseren for en særligt høj risiko for eksponering, kan flygtige røggasser også påvirke andre medarbejdere. Dette er en af de vigtigste grunde til, at effektive løsninger med udsugning ved kilden er den anbefalede tekniske kontrolmetode, da den forhindrer røgen i at komme ind i den almindelige atmosfære og sprede sig der. Det er også af den grund, at almindelig ventilation uden udsugning ved kilden, hvor det kun er svejseren, der bruger åndedrætsværn (det var en gang en almindelig metode til kontrol af røg), ikke længere anbefales.

Svejserøg udgør andre sundhedsrisici end lunge- og nyrekræft

Udsættelse for svejserøg kan medføre mange sygdomme og sundhedsmæssige komplikationer. Indånding af jernoxidpartikler kan forårsage den godartede lungesygdom siderosis. En alvorligere lidelse er metalrøgsfeber, der er forårsaget af beryllium, zink og mangan og kan resultere i skader på centralnervesystemet. Fluorider, der ofte anvendes i elektrodebeklædninger, kan give irritation af øjne, næse og svælg, og udsættelse for disse i lang tid kan også resultere i knogle- og ledproblemer og et kronisk overskud af væske i lungerne. Der har desuden været studier, der viser, at den ultraviolette stråling fra svejseprocessen kan bidrage til hudkræft på samme måde som den ultraviolette stråling fra solen. For svejsere er halsen og området omkring den (som ofte er ubeskyttet) i særlig grad udsat for eksponering.

Det vil ikke ikke være tilstrækkeligt blot at have et system til udsugning af røggas på plads

Hos Nederman ser vi alt for ofte, at godt udstyr til udsugning af røggas bliver skubbet til side i værkstederne, idet svejserne ikke er klar over nødvendigheden af at bruge det. Andre gange ser vi, at udstyr bliver brugt forkert med sugehoveder placeret for langt væk fra røgkilden til at være effektive, eller endda anbragt i en sådan position, at røgen trækkes gennem operatørens vejrtrækningszone. 


Det er vigtigt, at operatøren uddannes til at forstå, hvorfor udstyret til udsugning af røggas er der, og hvordan det skal bruges til fordel for ham eller hende og for kollegerne på arbejdspladsen. Det at blive trænet i, hvordan man bruger udstyret til udsugning af røggas korrekt, skal være lige så vigtigt som at blive trænet i at svejse, da det kan have livreddende konsekvenser.

Hvad gør Nederman for at øge svejsernes sikkerhed?

Nederman har udviklet en brancheførende portefølje af produkter til indfangning af røggasser, der minimerer svejserens udsættelse for farlig svejserøg. Vi kan tilbyde effektive løsninger til enhver svejseanvendelse, uanset om det er positionerbare sugearme til store luftmængder eller højvakuumudsugning til en lille luftmængde på svejsebrænderen. Det sidste bliver stadigt mere populært på grund af udviklingen af lettere, mere brugervenlige svejsebrændere med indbyggede udsugningshætter. Disse hætter kommer i form af både enkeltbrugermaskiner (mobile eller transportable) såsom FilterCart og Fume Eliminator og faste flerbrugersystemer til udsugning.

Hvis du har spørgsmål om dette emne, eller hvordan vi kan hjælpe dig med at finde et passende røgudsugningssystem til din fabrik eller dit værksted, må du endelig kontakte mig. Du kan også læse mere om, at røg fra svejsning af almindeligt stål er blevet omklassificeret i Storbritannienrisici ved støv og røg samt udsugning af røg fra robotsvejsning og mange andre relaterede emner her i Nedermans Videnscenter.