Helserisikoer forbundet med sveiserøyk, og hvordan de kan reduseres i verkstedet

Welding fume - health risks involved

I 2017 publiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) ny vitenskapelig dokumentasjon som viser at eksponering for sveiserøyk fra mykt stål kan forårsake lungekreft, og muligens nyrekreft, hos mennesker. Som følge av dette er sveiserøyk blitt klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i Storbritannia, og det er sannsynlig at andre land vil følge etter. Den nye oppdagelsen tyder dessuten på at all sveiserøyk bør regnes som potensielt kreftfremkallende, og at det vil bli nødvendig å iverksette tiltak for å redusere helsefarene som er forbundet med eksponering for sveiserøyk.

Re-evaluering av sveiserøyk fra mykt stål

Noen av komponentene i sveiserøyken, for eksempel oksidert krom, nikkel, kadmium og mangan, er kjente eller mistenkte kreftfremkallende stoffer. Inntil nylig har rustfritt stål vært regnet som betydelig farligere enn mykt stål, fordi rustfritt stål har høyere innhold av disse legeringsstoffene (i tillegg til karbon). Det IARC har oppdaget er at selv om sveiserøyk fra mykt stål inneholder mye lavere konsentrasjoner av disse stoffene, er konsentrasjonen likevel høy nok til å forårsake kreft hos mennesker.

Hva gjør sveiserøyk farlig?

Røyken som dannes ved sveisearbeid består av faste partikler (fra 10 nanometer til 20 mikron i størrelse), som dannes når metalldamp kondenserer. Mye av denne røyken kan pustes inn, og kan trenge dypt ned i lungene, der de kan gjøre betydelig skade og dessuten spres inn i blodomløpet.


Det som forverrer risikoen for eksponering ytterligere, er at sveisearbeid krever at sveiseren holder hodet – og dermed puster – nær punktet der røyken dannes, fordi sveiseren må kunne se sveiseprosessen. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig røykavtrekk, blir sveiseren eksponert for høye konsentrasjoner av farlig røyk.

Risikoen for eksponering for sveiserøyk er ikke begrenset til sveisere

Selv om den korte avstanden til røykkilden (og den betydelige røykkonsentrasjonen) gjør at sveiseren er spesielt utsatt for eksponering, kan utslipp av avgasser også påvirke andre personer. Dette er en viktig årsak til at effektivt avtrekk ved kilden er anbefalt, siden det hindrer at røyken kommer inn i og spres til omgivelsene. Dette er også grunnen til at generell ventilasjon uten avtrekk ved kilden, der bare sveiseren bruker pustevern (tidligere en vanlig metode for å redusere eksponeringen) ikke lenger anbefales.

Sveiserøyk medfører andre helserisikoer enn lunge- og nyrekreft

Sveiserøyk kan føre til mange sykdommer og helsekomplikasjoner. Inhalering av jernoksidpartikler kan forårsake den godartede lungelidelsen siderose. En alvorligere lidelse er metallfeber, som forårsakes av beryllium, sink og mangan, og som kan føre til skader på sentralnervesystemet. Fluorider som ofte brukes i elektrodebelegg kan forårsake irritasjon i øyne, nese og hals, og langvarig eksponering kan også føre til ledd- og skjelettproblemer, samt kronisk overskudd av væske i lungene. Det er også gjennomført studier som viser at den ultrafiolette strålingen fra sveiseprosessen kan bidra til hudkreft, på samme måte som den ultrafiolette strålingen fra solen. For sveisere er halsen og området rundt den (som ofte er ubeskyttet) spesielt utsatt for eksponering.

Det er ikke tilstrekkelig bare å ha et røykavtrekkssystem på plass

Vi i Nederman ser altfor ofte at godt røykavtrekksutstyr blir skjøvet til siden i verksteder, fordi sveiserne ikke er oppmerksomme på behovet for å bruke utstyret. Andre ganger ser vi at utstyr blir brukt på feil måte, med avtrekkshetter som er plassert for langt fra røykkilden til å være effektive, eller som er plassert slik at røyken trekkes opp gjennom brukerens pustesone. 


Det er svært viktig at brukerne får tilstrekkelig opplæring, slik at de er oppmerksomme på hvorfor røykavtrekksutstyret er der og hvordan det brukes på beste måte, både av hensyn til brukerne selv og til andre kolleger på arbeidsplassen. Opplæring i riktig bruk av røykavtrekksutstyr bør være like viktig som å lære å sveise, siden det potensielt kan ha livreddende konsekvenser.

Hva gjør Nederman for å forbedre sveisernes sikkerhet?

Nederman har utviklet en bransjeledende portefølje av produkter for avtrekk ved røykkilden, som reduserer sveiserens eksponering for farlig sveiserøyk til et minimum. Vi tilbyr effektive løsninger for alle typer sveisearbeid. Fra flyttbare avtrekksarmer med stort luftvolum, til avtrekk med lavt luftvolum direkte fra sveisepistolen. Den sistnevnte løsningen blir mer og mer populær som følge av at det er utviklet lettere og mer brukervennlige sveiseapparater med innebygd avtrekksystem. Disse løsningene leveres både som maskiner for enkeltbrukere (mobile eller bærbare), for eksempel FilterCart og Fume Eliminator, og som faste avtrekkssystemer for flere brukere.

Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål i forbindelse med dette emnet eller ønsker å vite hvordan vi kan hjelpe deg å finne en egnet avtrekksløsning til din fabrikk eller ditt verksted. Du kan også lese mer om at sveiserøyk fra mykt stål er reklassifisert som kreftfremkallende for mennesker i Storbritanniarisikoene som er forbundet med støv og røyk, samt robotisk sveiserøykavtrekk og mange andre relaterte emner her i Nederman Knowledge Center.