Zmiany w technologii czystego powietrza i optymalizacja filtracji powietrza

A mudança está no ar e a tecnologia de ar limpo também

W miarę jak świat przechodzi ze stanu pandemii do czegoś, co przypomina "normalność", każdy z nas wynosi z tego wiele lekcji i wniosków zarówno osobistych, jak i zawodowych. Mam nadzieję, że jednym z najważniejszych wniosków, z którym wszyscy się zgodzimy, jest potrzeba zwiększenia nacisku na jakość i czystość powietrza w miejscach, w których żyjemy i pracujemy.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 99 procent światowej populacji oddycha powietrzem, które przekracza najnowsze zalecenia, a ostatnie badania konsekwentnie plasują czyste powietrze jako ważny czynnik decydujący o miejscu pracy lub powrocie do biura. Ponieważ ludzie spędzają około 90 procent czasu w pomieszczeniach zamkniętych, to oczywistym jest, że musimy na nowo wyobrazić sobie nasze podejście do czystego powietrza. Niezależnie od tego, czy zanieczyszczenia powietrza to cząsteczki kurzu, substancje chemiczne czy patogeny, negatywny wpływ na zdrowie, wydajność, niezawodność maszyn i nasze środowisko jest ewidentny. Dobra wiadomość jest taka, że postęp w technologii czystego powietrza sprawił, że osiągnięcie bezpieczniejszych, bardziej wydajnych i zrównoważonych zakładów pracy jest możliwe. Przeanalizujmy kilka osiągnięć w zakresie technologii czystego powietrza, które mogą wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki patrzymy na inwestycje w tej dziedzinie.

Technologia czystego powietrza stała się bardziej zaawansowana dzięki inteligentnym filtrom 

Nawet proste rozwiązania filtracji przemysłowej nie są do końca rozumiane przez operatorów i w rezultacie są zaniedbywane lub utrzymywane w sposób mniej niż optymalny. Ten brak wiedzy i doświadczenia pogłębił się z powodu niedoborów wykwalifikowanych pracowników i regularnej ich rotacji. Podobnie jak inne nowoczesne urządzenia i maszyny, systemy filtrujące stają się połączonymi, wyposażonymi w IIoT urządzeniami zaopatrzonymi w czujniki śledzące kluczowe metryki wydajności i dające użytkownikom dostęp do pulpitów i danych, które mogą pomóc w optymalizacji operacji.

Podłączone systemy filtracji, które monitorują parametry pracy w czasie rzeczywistym, są w stanie ostrzegać o konieczności przeprowadzenia konserwacji, a nawet zapobiegać katastrofalnym awariom kluczowych komponentów, minimalizując kosztowne przestoje i utratę wydajności. Brak przestojów oznacza, że czyste powietrze jest dostarczane konsekwentnie i w sposób, który pozwala Naszym klientom skupić się na ich podstawowej działalności. Gdy przedsiębiorcy zastanawiają się nad inwestycjami w sprzęt filtrujący, warto rozważyć zastosowanie inteligentnych technologii, które przygotują działalność firmy na nadchodzącą przyszłość i podkreślą znaczenie skutecznej konserwacji sprzętu.

"Inwestowanie w systemy z technologią energooszczędną oferują znaczne oszczędności energii, sięgające nawet 70 procent w porównaniu z konwencjonalnym, ręcznie sterowanym systemem". - Travis Haynam, VP Segments Configured Solutions, Nederman

Zoptymalizowana technologia filtracji

Technologia filtracyjna uległa znacznej poprawie w ciągu ostatnich 10 lat i istnieje duże prawdopodobieństwo, że te innowacje mogą przyczynić się do unowocześnienia i poprawy wydajności w Twojej firmie. Wydajność filtra obejmuje szeroki zakres parametrów, ale jedną z dobrych, ogólnych definicji jest równowaga pomiędzy wydajnością (zdolnością do usuwania cząstek ze strumienia powietrza) a energią wymaganą (często mierzoną jako strata ciśnienia) do przemieszczania przez nie powietrza. Dotychczas wyższa sprawność równała się większej ilości zużywanej energii, co zmuszało wielu klientów do wyboru niższej efektywności w celu zmniejszenia początkowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Po zakończeniu inwestycji początkowej, gdy nadchodzi czas wymiany filtrów, wybierają oni alternatywę o niskiej wydajności i niskim koszcie, zakładając, że wszystkie filtry są równe. Oba podejścia powodują pogorszenie jakości powietrza i prawdopodobnie kosztują klienta więcej w dłuższej perspektywie.

Obecnie dostępne są zaawansowane technologie mediów filtracyjnych, które nie wymagają już od klientów takiego poświęcenia. Dwa przykłady innowacyjnych mediów to membrany Nanofiber i ePTFE (rozszerzony politetrafluoroetylen), które są w stanie zebrać wysoki procent szkodliwych, drobnych cząstek (o średnicy mniejszej niż 1 μm) bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów energii. Filtry są obecnie skonstruowane w sposób, który tworzy większą powierzchnię użytkową, zmniejsza ciśnienie i czyści bardziej efektywnie, dzięki czemu mają dłuższą żywotność, obniżają zużycie energii i zmniejszają ilość generowanych odpadów. Wszystkie te czynniki prowadzą do zmniejszenia czasu poświęcanego na konserwację, obniżenia emisji i zapewnienia czystego powietrza w Twoim zakładzie. Tak więc następnym razem, gdy będziesz chciał zamówić filtry, porozmawiaj z profesjonalistą o nowych technologiach i o tym, jak ich wybór może poprawić bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy.

Energooszczędne rozwiązanie z nową technologią czystego powietrza

Nie sposób uniknąć faktu, że do oczyszczenia powietrza potrzebna jest energia, więc upewnienie się, że wybrane podejście i sprzęt są jak najbardziej energooszczędne jest niezwykle ważne, aby zminimalizować koszty operacyjne i zrealizować postawione sobie cele zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że 70 procent energii zużywanej w przemyśle pochodzi z silników elektrycznych, które są typowe dla wentylatorów używanych w przemysłowych systemach filtracji, co oznacza, że efektywność energetyczna musi być głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze systemów filtracji powietrza.

Inwestowanie w systemy wyposażone w energooszczędne technologie, w tym napędy o zmiennej częstotliwości (VFD), wydajne media filtracyjne i inteligentne systemy sterowania wentylacją, w których wychwytywanie powietrza odbywa się na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania maszyny lub pomiarów jakości powietrza, oferuje znaczące oszczędności energii, nawet do 70 procent w porównaniu z konwencjonalnym, ręcznie sterowanym systemem. Ponieważ firmy starają się zrównoważyć rosnące ceny energii i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, rewizja systemów filtracji i wentylacji powinna być traktowana priorytetowo.

Zmiana jest w powietrzu - czy jesteś zaangażowany w nową technologię czystego powietrza?

Powietrze, którym oddychamy i systemy filtracji, na których polegamy, nie mogą być traktowane jako coś oczywistego. Uznając znaczenie czystego powietrza dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, produktywności i zrównoważonego rozwoju, zaczynamy rozumieć, jak ważne dla naszych firm są inwestycje i konserwacja systemów przemysłowych. Dane jasno wskazują, że należy poświęcić więcej uwagi tej dziedzinie, aby chronić naszych pracowników i środowisko przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zmiana jest w powietrzu i zaczyna się od tego, że każdy z nas zobowiązuje się do ponownego położenia nacisku na czyste powietrze w naszych fabrykach i rozważenia nowych technologii, które umożliwią czystszą przyszłość.

Ten artykuł został opublikowany w Manufacturing Technology Insights: Change is in the Air (manufacturingtechnologyinsights.com)