Avsug og håndtering av treavfall i treforedlingsindustrien

Produksjonseffektivitet Treforedlingsindustri

Oppsamling av trestøv og garantier for maskiner i treforedling

Mange produsenter av CNC-maskiner og treforedlingsmaskiner oppgir i produktmanualen og garantien at egnet støvoppsamling må være installert for at garantien skal være gyldig. Hvis dette ikke er på plass, kan garantien bortfalle. Nederman er en av verdens ledende selskaper innen støvoppsamling i treforedlingsindustrien og kan hjelpe deg med å installere et tilpasset støvoppsamlingssystem, slik at maskinene dine alltid fungerer med optimal kapasitet.

Hvorfor er støvoppsamling så viktig for CNC-maskiner og maskiner i treforedlingsindustri? Hvis ikke støvet samles opp, kan det samle seg opp på overflater, slik at materialene ikke ligger flatt på maskinene, noe som kan føre til skjevheter i bearbeidingen. Støv kan også sette seg i ruller og lagre som skal hjelpe materialet med å bevege seg friksjonsfritt gjennom maskinene, og vil gi redusert effektivitet og dårligere overflatekvalitet.

I maskiner med optiske sensorer eller lasersensorer fører oppsamling av støv til mer vedlikehold for å rengjøre og beskytte disse viktige systemkomponentene.
Ta vare på maskininvesteringen, kvaliteten til sluttproduktet og effektiviteten til utstyret ved å installere et tilpasset støvoppsamlingssystem fra Nederman.