Avsug og håndtering av treavfall i treforedlingsindustrien

Produksjonseffektivitet Treforedlingsindustri

Oppsamling av trestøv og garantier for maskiner i treforedling

Mange produsenter av CNC-maskiner og treforedlingsmaskiner oppgir i produktmanualen og garantien at egnet støvoppsamling må være installert for at garantien skal være gyldig. Hvis dette ikke er på plass, kan garantien bortfalle. Nederman er en av verdens ledende selskaper innen støvoppsamling i treforedlingsindustrien og kan hjelpe deg med å installere et tilpasset støvoppsamlingssystem, slik at maskinene dine alltid fungerer med optimal kapasitet.

Hvorfor er støvoppsamling så viktig for CNC-maskiner og maskiner i treforedlingsindustri? Hvis ikke støvet samles opp, kan det samle seg opp på overflater, slik at materialene ikke ligger flatt på maskinene, noe som kan føre til skjevheter i bearbeidingen. Støv kan også sette seg i ruller og lagre som skal hjelpe materialet med å bevege seg friksjonsfritt gjennom maskinene, og vil gi redusert effektivitet og dårligere overflatekvalitet.

I maskiner med optiske sensorer eller lasersensorer fører oppsamling av støv til mer vedlikehold for å rengjøre og beskytte disse viktige systemkomponentene.
Ta vare på maskininvesteringen, kvaliteten til sluttproduktet og effektiviteten til utstyret ved å installere et tilpasset støvoppsamlingssystem fra Nederman.

Del kunnskapen vår

  • 19.08.2019

    Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

    Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.
  • 28.06.2019

    Avtrekkssystemer for kjøretøyeksos gir sikrere arbeidsplasser for utrykningspersonell og mekanikere

    Et effektivt og praktisk eksosavtrekkssystem er avgjørende i arbeidsmiljøer der det forekommer farlige avgasser. Noen utrykningskjøretøy, for eksempel brannbiler, slipper ut dieseleksosgass. Denne gassen inneholder skadelige partikler, som må fjernes på en måte som ivaretar både personalsikkerheten og muligheten til å rykke ut raskt med kjøretøyene i nødssituasjoner.