Odciąg i obróbka odpadów drzewnych w przemyśle drzewnym

Wydajność produkcji w przemyśle drzewnym

Odprowadzanie pyłu drzewnego i gwarancje na maszyny do obróbki drewna

Wielu producentów obrabiarek CNC i maszyn do obróbki drewna zaznacza w instrukcji obsługi i w gwarancji, że gwarancja ważna jest tylko pod warunkiem zainstalowania odpowiedniego odpylacza. Niezainstalowanie odpylacza, bądź zrobienie tego w nieodpowiedni sposób, może unieważnić gwarancję. Firma Nederman jest światowym liderem w zakresie rozwiązań do odpylania w przemyśle drzewnym i może pomóc klientom w upewnieniu się, że zainstalowany został odpowiedni system odpylający, a maszyny działają z optymalną wydajnością.

Dlaczego odpylanie jest tak ważne dla urządzeń CNC i maszyn do obróbki drewna? Pył, jeśli nie jest usuwany, może się gromadzić na powierzchniach, powodując, że deski leżą nierówno i są obrabiane pod niewłaściwym kątem. Pył może też dostawać się do prowadnic i łożysk, uniemożliwiając gładkie przesuwanie obrabianego elementu, wydłużając czas obróbki i negatywnie wpływając na jakość wykończenia.

Wreszcie w przypadku maszyn z czujnikami optycznymi i laserowymi nagromadzenie pyłu sprawia, że konieczne jest częste czyszczenie tych istotnych komponentów i bardziej intensywne prace konserwacyjne.
Instalując odpowiedni system odpylania firmy Nederman chronisz swoją inwestycję maszynową, zapewniasz jakość wykończenia produktów i wydajność urządzeń obróbczych.