Utsugning och hantering av träavfall inom träbearbetning

Produktionseffektivitet i träbearbetningsindustri

Dammavskiljare och garantier för träbearbetningsmaskiner

Många tillverkare av CNC-maskiner och träbearbetningsmaskiner kräver att lämplig dammavskiljare installeras för att maskingarantin ska gälla. Om inte detta görs, eller inte görs på korrekt sätt, kan garantin upphöra att gälla. Nederman är världsledande leverantör av lösningar för industriell luftrening inom träbearbetning och kan hjälpa dig att välja ett lämpligt system för att hålla din produktion i drift utan onödiga eller oplanerade avbrott.

Varför är dammavskiljare så viktigt för CNC- och träbearbetningsmaskiner? Om dammet inte avlägsnas kan det byggas upp på maskinernas ytor och göra så att t.ex. brädor inte ligger plant när de hyvlas, vilket orsakar avvikelser. Damm kan också sätta igen maskinens rullar och lager så att maskinen går trögt, vilket påverkar bearbetningstiden och ytkvaliteten negativt.

På maskiner som har optiska sensorer eller lasersensorer krävs mer underhåll för att hålla dessa komponenter rena.
Skydda dina investeringar, säkerställ hög produktkvalitet och maximera utrustningens effektivitet genom att installera ett lämpligt dammavskiljningssystem från Nederman.

Ta del av vår kunskap

  • 2019-08-19

    Fördelarna med smarta och kommunikativa filtreringssystem

    IoT-teknik och artificiell intelligens förändrar hanteringen av industriella processer. Genom att samla in data, analysera och extrahera resultaten kan företag förstå, övervaka och upprätthålla kvaliteten och prestandan i sina system på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Detta gäller även för industriella filter.
  • 2019-06-28

    Avgasutsugssystem gör arbetsplatsen säkrare för räddningspersonal och mekaniker

    I en arbetsmiljö där det förekommer farliga gaser är ett effektivt och lättanvänt avgasutsugssystem en väsentlighet. Vissa uttryckningsfordon som t.ex. brandbilar släpper ut dieselavgaser. Avgaserna innehåller farliga partiklar som måste avlägsnas på ett sätt som både säkerställer säkerheten för personalen och fordonens förmåga att snabbt kunna lämna stationen när larmet går.