Odsávání a zpracování dřevního odpadu dřevozpracujícího průmyslu

Efektivita výroby v dřevozpracujícím průmyslu

Odlučování dřevního prachu s garancí pro strojní vybavení ke zpracování dřeva

Řada výrobců CNC systémů a dřevoobráběcích strojů v příručkách ke svým produktům a v záručních podmínkách uvádí, že zachování záruky je podmíněno instalací správného odlučovače prachu. Při opomenutí či nesprávném provedení tohoto opatření může dojít k anulování a ztrátě platnosti záruky. Společnost Nederman je světovým lídrem v oblasti odlučování prachu v dřevozpracujícím průmyslu. Pomůže vám se zajištěním instalace správného systému odlučování prachu ke správné funkci strojního vybavení s optimálním výkonem.

Proč je odsávání prachu pro CNC systémy a dřevoobráběcí stroje tak důležité? Neodváděný prach se může hromadit na plochách, materiál nedosedne těsně na lože stroje a plochy budou obrobeny v nesprávných úhlech. Prach může také proniknout do válečků a ložisek zajišťujících snadné klouzání materiálu po loži stroje, což prodlouží dobu obrábění a ovlivní kvalitu povrchu.

Na závěr je třeba zmínit optické a laserové snímače strojů, kde usazování prachu zvyšuje nároky na údržbu s čištěním a ochranou těchto důležitých součástí systému.
Chraňte své investice do strojního zařízení, kvalitu hotových výrobků a efektivitu vybavení nainstalováním správného systému odlučování prachu od společnosti Nederman.