Sikre og pålidelige løsninger til håndtering af brændbart støv

Eksplosivt støv eller potentielt eksplosive atmosfærer findes på en lang række arbejdspladser, hvor der er processtøv bestående af fint aluminiumsstøv, organisk pulver eller andre lignende stoffer. Det gælder også steder, hvor der er brændbare gasser eller dampe afledt af kemikalier eller råolieprodukter. Konsekvenserne af eksplosioner kan være omfattende. Ud over at forårsage direkte skader på medarbejdere, kan filtersystemer sprænges og forurenet luft recirkuleres med efterfølgende sundhedsrisici.

På grund af det faktum, at støv fra de fleste organiske og syntetiske materialer og metaller kan eksplodere, skal der udvises opmærksomhed på at forhindre støveksplosioner. Det Europæiske Fællesskab har udstedt to direktiver om eksplosiv atmosfære / brændbart støv, der hedder ATEX-direktiverne.

Vedtagelsen af disse to direktiver har ført til øget beskyttelse mod eksplosioner ved at gøre forskellige tekniske og organisatoriske tiltag obligatoriske. Som ledende eksperter inden for industriel luftfiltrering udvikler Nederman ATEX-kompatible produkter, der opfylder de højeste sikkerhedskrav.

Overholdelse af yderligere krav i henhold til nationale eller lokale myndigheders regler er det lokale Nederman salgsselskabs og kundens ansvar.

Nederman tilbyder støvudsugningssystemer, der opfylder ATEX-kravene

  • Filterets eksplosionsstyrke er blevet bevist 
  • ATEX-overholdelse sikres ved hjælp af eksplosionsaflastningsdøre eller -paneler 
  • Risikoen for, at en eksplosion spreder sig kan forhindres ved at installere sikkerhedsudstyr som sluser, tilbageslagsklapper osv. 
  • Ventilatorer er ATEX-certificerede til håndtering af potentielt eksplosivt støv

Kontakt vores eksperter for at lære at forebygge og afværge gas- og støveksplosioner.

Download vores konceptbrochure om brændbart støv

Download

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os