Bezpieczne i niezawodne rozwiązania do odprowadzania pyłów wybuchowych

Strefy zagrożone wybuchem występują w różnych miejscach pracy, w których pyły procesowe zawierają drobne cząstki aluminium, proszków organicznych i podobnych substancji. Występują również tam, gdzie obecne są gazy łatwopalne lub opary środków chemicznych albo produktów ropopochodnych. Konsekwencje wybuchu mogą być szeroko zakrojone. Oprócz bezpośrednich obrażeń ciała może dojść do uszkodzenia systemów filtracyjnych i recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza, co zagraża zdrowiu pracowników.

Pyły pochodzące z większości materiałów organicznych, materiałów syntetycznych i metali są potencjalnie wybuchowe, dlatego należy zwrócić uwagę na zapobieganie wybuchom pyłu. Wspólnota Europejska wprowadziła dwie dyrektywy dotyczące przestrzeni zagrożonych wybuchem i pyłów wybuchowych, tzw. dyrektywy ATEX.

Wdrożenie tych dwóch dyrektyw wzmocniło ochronę przed wybuchami poprzez obowiązkowe działania techniczne i organizacyjne. Jako czołowy ekspert w dziedzinie filtrowentylacji przemysłowej, firma Nederman opracowuje produkty zgodne z wymaganiami ATEX i spełniające najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Za zgodność z dodatkowymi wymogami przepisów krajowych lub lokalnych odpowiedzialna jest lokalna spółka sprzedażowa Nederman oraz klient.

Firma Nederman oferuje systemy odciągowe spełniające wymagania ATEX

  • Potwierdzono odporność filtra na wybuch 
  • Zgodność z wymogami ATEX zapewniają drzwi lub panele przeciwwybuchowe. 
  • Ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu można wyeliminować, instalując urządzenia zabezpieczające, takie jak zawory obrotowe, klapy zwrotne, itp. 
  • Wentylatory mają certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów potencjalnie wybuchowych.

Informacje o zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka wybuchu gazu i pyłu można uzyskać od naszych specjalistów.