Trygge og pålitelige løsninger for håndtering av lettantennelig støv

Eksplosive og potensielt eksplosive atmosfærer oppstår på mange ulike arbeidsplasser hvor fine aluminiumpartikler, organisk støv og lignende stoffer oppstår i prosessene. De kan også oppstå der det forekommer brennbare gasser eller røyk fra kjemiske produkter eller petroleumsprodukter. En eksplosjon kan får store konsekvenser. I tillegg til å forårsake direkte skader på ansatte, kan filtersystemene ødelegges, slik at forurenset luft resirkuleres, noe som medfører helsefare.

På grunn av at støv fra de fleste organiske og syntetiske materialer og metaller kan eksplodere, må man være spesielt oppmerksom for å unngå støveksplosjoner. EU har innført to direktiver om eksplosive atmosfærer / lettantennelig støv, som heter ATEX-direktivene.

Kravene i disse to direktivene har gitt styrket beskyttelse mot eksplosjoner, blant annet ved å gjøre ulike tekniske og organisatoriske krav obligatorisk. Som en ledende ekspert på industriell luftfiltrering utvikler Nederman ATEX-godkjente produkter som oppfyller de strengeste sikkerhetskravene.

Etterlevelse av tilleggskrav under nasjonale og lokale bestemmelser er Nederman-forhandlerens eller kundens ansvar.

Nederman tilbyr støvavsugssystemer som oppfyller ATEX-kravene

  • Filteret har dokumentert eksplosjonsstyrke 
  • Overholdelse av ATEX sikres ved bruk av dører og paneler med eksplosjonsavlastning 
  • Faren for at en eksplosjon sprer seg kan forebygges ved å montere sikkerhetsutstyr, for eksempel dreieventiler, mottrykksklaffer, osv. 
  • Viftene er ATEX-sertifisert for håndtering av potensielt eksplosivt støv

Ta kontakt med våre eksperter for å lære hvordan man kan forhindre og redusere omfanget av støveksplosjoner.

Last ned konseptbrosjyren vår om lettantennelig støv

Download

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes