Bezpečná a spolehlivá řešení manipulace s hořlavým prachem

Výbušná prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu se vyskytují na celé řadě pracovišť, kde vzniká jemný hliníkový prach, organický prach či jiné podobné prašné hmoty. Lze se s ním setkat také v místech výskytu hořlavých plynů nebo výparů pocházejících z chemických látek či ropných produktů. Následky exploze mohou být značné. Kromě přímého zranění zaměstnanců může dojít k roztržení filtračních systémů s recirkulací kontaminovaného vzduchu a následnými zdravotními riziky.

Vzhledem ke skutečnosti, že prach z většiny organických materiálů, syntetických materiálů a kovů může explodovat, je třeba věnovat pozornost prevenci výbuchu prachu. Evropské společenství vydalo dvě směrnice o výbušném prostředí a hořlavém prachu s názvem ATEX.

Použití těchto dvou směrnic vedlo k zvýšení ochrany proti výbuchu a určitá technická či organizační opatření jsou tak povinná. Společnost Nederman jako přední odborník na průmyslovou vzduchovou filtraci vyvíjí výrobky kompatibilní se směrnicí ATEX, jež splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky.

Za soulad s dodatečnými požadavky dle národních či místních vládních předpisů odpovídají místní prodejní společnosti Nederman a zákazník.

Společnost Nederman nabízí systémy odsávání prachu splňující požadavky směrnice ATEX

  • Byla prokázána odolnost filtru proti výbuchu 
  • Shodu se směrnicemi ATEX zajišťují panely k odlehčení výbuchu 
  • Riziku šíření výbuchu lze zamezit instalací bezpečnostních zařízení, jako jsou rotační ventily, zpětné klapky atd. 
  • Ventilátory s certifikací ATEX k manipulaci s potenciálně výbušným prachem

Kontaktujte naše odborníky a zjistěte, jak zamezit výbuchu či zmírnit výbuch plynu a prachu.

Stáhněte si naši brožuru konceptu pro hořlavý prach

Download

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat