โซลูชั่นที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการจัดการฝุ่นที่ติดไฟได้

บรรยากาศที่ระเบิดได้หรืออาจเกิดระเบิดได้นั้นมีอยู่ในสถานที่ทำงานหลายรูปแบบ หากฝุ่นจากการแปรรูปมีส่วนประกอบของผงอลูมิเนียมละเอียด ผงสารอินทรีย์ หรือสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นได้ในสถานที่ที่มีก๊าซหรือควันที่ติดไฟได้จากผลิตภัณฑ์ทางเคมีหรือปิโตรเลียม การระเบิดนั้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากการบาดเจ็บของพนักงานแล้ว ระบบกรองอาจเสียหาย ทำให้อากาศที่หมุนเวียนมีสิ่งปนเปื้อน เกิดเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เพราะฝุ่นจากวัสดุอินทรีย์ วัสดุสังเคราะห์ และโลหะส่วนใหญ่สามารถระเบิดได้ เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการระเบิดของฝุ่น ประชาคมยุโรปได้ผ่านคำสั่ง 2 ฉบับว่าด้วยบรรยากาศที่ระเบิดได้/ฝุ่นที่ติดไฟได้ ซึ่งมีชื่อว่า ATEX Directive

การนำคำสั่ง 2 ฉบับนี้มาใช้งานช่วยป้องกันการเกิดระเบิดผ่านข้อบังคับในดำเนินการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารหลายรูปแบบ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการกรองอากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม Nederman ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ATEX ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด

บริษัทตัวแทนจำหน่ายของ Nederman และลูกค้าในท้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบระดับประเทศหรือรัฐบาลท้องถิ่น

Nederman ให้บริการระบบดูดฝุ่นที่ได้มาตรฐาน ATEX

  • ประสิทธิภาพในการป้องกันแรงระเบิดของเครื่องกรองนั้นผ่านการพิสูจน์แล้ว 
  • รับรองมาตรฐาน ATEX ด้วยการใช้ฝาหรือแผงกั้นจำกัดแรงระเบิด 
  • เราสามารถป้องกันไม่ให้การระเบิดลุกลามได้โดยติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย เช่น โรตารีวาล์ว แผ่นแรงดันต้านกลับ และอื่นๆ 
  • พัดลมผ่านการรับรองจาก ATEX ว่าสามารถใช้จัดการฝุ่นที่เกิดระเบิดได้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและลดความรุนแรงจากการระเบิดของก๊าซและฝุ่น

 

 

ป้องกันการระเบิดของฝุ่น