Fastslå og reducer risikoen for brændbart støv i tobaks- og fødevareproduktionen

Organiske støvmaterialer - for eksempel sukker, mel, korn, krydderier og træ - er lige så brændbare som metalstøv. At minimere risikoen for en alvorlig eller endda dødelig eksplosion kræver opmærksomhed - fra både ledelse og operatører - samt udstyr, der i tilstrækkelig grad kan fange støvet og fjerne det fra produktionsprocessen.

Organisk støv er almindeligt i fødevareproduktionen, og det antændes let

Næsten alle form for organisk støv kan eksplodere, hvis fugtindholdet er lavt nok. Tilsyneladende ufarlige animalske og dyrkede ingredienser, der anvendes til produktion af bouillon, kartoffelmel og lignende produkter er ingen undtagelse. Mange industrielle fødevareproduktionsanlæg tilføjer store mængder krydderier, aromaer og stivelse til deres produkter og frigiver ofte store støvskyer fra sække og andre beholdere under processen. Blanding af disse stoffer med relativt fugtige produkter (såsom frisk frugt eller hakket kød) fjerner risikoen for en eksplosion, men indtil det sker, kan støvet antænde og forårsage store skader, hvis det f.eks kommer i kontakt med en overophedet motor, en varm overflade eller bare et cigaretskod.

Fint, tørt støv kan dukke op og ophobe sig i store mængder på kort tid

Selv fugtige og således angiveligt sikre støvmaterialer kan eksplodere, hvis de er fintmalede og udsættes for lav luftfugtighed.

Nederman har fornyeligt leveret et FlexFilter EX-system til et svensk tobaksselskab, hvis produkter er fremstillet af fugtigt tobakspulver. Da pulveret normalt indeholder en relativ høj mængde fugt, blev det oprindeligt ikke betragtet som potentielt eksplosivt. Fremstillings- og emballeringsprocesserne medfører dog en vis grad af spild. Når tobakspulveret udsættes for frisk luft bliver det hurtigt væsentligt tørrere og mister ofte over 90% af dets fugtindhold på mindre end en halv time.

Dette markant tørrere stof plejede at blive fjernet ca. en gang i timen med et højvakuum støvsopamlingsystem. Desværre fungerede systemet med så høj hastighed, at partiklerne blev endnu mere fintmalede, når de passerede gennem kanalerne, hvilket resulterede i betydelige mængder fint, brændbart støv, der ophobedes i systemets kanaler og opsamlingsspand. Desuden bristede det gummistoffilter, der blev brugt på det tidspunkt til opsamling af partiklerne, jævnligt og måtte derfor udskiftes mindst to gange om året.

Jo finere støvet er, desto højere er risikoen for antændelse

Når støvet bevæger sig gennem et rør eller en kanal, opbygges der statisk elektricitet. Hvis for meget støv får lov til at ophobe sig i filteret og muligvis også inde i kanalen, kan det meget vel resultere i en større eksplosion.

Der blev udført en test, hvor tobaksvareproducentens hovedprodukt blev formalet til meget fint støv og derefter sendt til et firma til analyse. På firmaets testfacilitet blev støvet antændt for at måle dets KST-værdi. Denne værdi angiver den maksimale hastighed for trykstigning og gør det muligt at estimere støvets forventede opførsel - især sandsynligheden for og effekten af en eksplosion.

KST-værdien af det målte tobaksstøv var ca. 70, hvilket er væsentligt højere end for eksempel støvet fra træspåner og ris. Det er dog værd at påpege, at mel og sukker har KST-værdier på ca. 150.

Installation af et FlexFilter med et eksplosionsmembran og en tilbageslagsklap hjælper med at minimere alvorligheden af en støveksplosion

Efter risikovurderingen og konklusionen om, at tobaksstøv, der genereres på deres produktionsanlæg, faktisk udgør en fare på arbejdspladsen, besluttede virksomheden at installere et FlexFilter EX-system. Selvom dette udstyr ikke kan forhindre støv i at eksplodere, fjerner det dog ilden og den varme luft, der vil blive skabt ved sådan en begivenhed. En udluftningstunnel opfanger ilden og holder på den ved hjælp af en tilbageslagsklap. Filtret skal udskiftes bagefter, og årsagen til eksplosionen bør undersøges grundigt, men produktionen kan sandsynligvis genoptages inden for 24 timer. Vakuumsystemet opsamler også overskydende tobakspulver og filtrerer det for sikker og nem deponering.

Uden det nødvendige udstyr til at håndtere denne slags støveksplosioner, kan skader på personale, paneler og maskiner være betragtelige og standse produktionen i lang tid.

Nogle nøglefaktorer til at undgå brændbart støv

På mange måder er den største fare ved brændbart støv simpelthen at ignorere de risici, det udgør. Heldigvis er opmærksomheden omkring problemet stigende, selvom denne opmærksomhed stadig varierer betydeligt mellem forskellige virksomheder, industrier og geografiske regioner. Flere og flere virksomheder inkluderer det som en potentiel risikofaktor i deres arbejdspladsvurderinger med hensyn til de produkter, de fremstiller, og de mængder støv, der skabes af produktionen.

Implementering af industrielle ordensrutiner er et væsentligt aspekt af dette arbejde, da det hjælper med at skabe et sikkert og hygiejnisk miljø for både medarbejdere, udstyr og produkter. Installation af passende sugearme, udsugningshætter og andre former for procesudsugning betyder, at støv ikke kan ophobe sig eller sprede sig, i det omfang det ellers ville kunne, hvilket forhindrer eksplosioner såvel som menneskelig eksponering for dampe og andre farlige partikler.

Ud over opmærksomhed og passende udstyr og rengøringsprocedurer er kompleksiteten i selve produktionssystemet en faktor, der skal tages i betragtning, når man bygger en ny fabrik eller et produktionsanlæg. Et system, der er intuitivt og relativt let at betjene, vil sandsynligvis resultere i færre skader og fejl og mindre vedligeholdelse.

Læs gerne min artikel om robotsvejsning og udsugning af svejserøg, samt mine kollegers artikler om industrielle ordensrutiner ogbrændbart støv, her på Nederman Videnscenter, og tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.