Hvordan FibreDrain-teknologien strømliner filtrering af olierøg og olietåge

Olierøg og olietåge er farligt for menneskers sundhed og kan føre til en række problemer, når de udledes i et arbejdsmiljø. Teknikkerne til at rengøre luften for oliepartikler i industrielle anlæg har ofte vist sig i bedste fald at være ineffektive og i værste fald at være utilstrækkelige. Kun en filtreringsløsning med både høj opsamlingskapacitet og fremragende dræningsegenskaber vil være i stand til at fjerne disse partikler på en økonomisk måde, selv i miljøer og ved anvendelser, hvor olietåge og olierøg er særligt udbredt.

Hvad er olietåge og olierøg?

Hvad der er tåge og hvad der er røg er defineret af de væsker, der danner dem, og af dråbestørrelsen. Olietåge består normalt af en vandbaseret emulsion (kølemiddel), hvor olien udgør 2-10%, og resten er vand (henholdsvis til smøring og køling). Olierøg er dannet af ren olie, som ikke indeholder noget vand. Derfor kan olien og røgen udledt af dette være potentielle brandfarer. Der henvises ofte til rene olie- og vandemulsioner med en fælles betegnelse: MWF – metal working fluids (metalbearbejdningsvæsker).

Drejning, fræsning, slibning, boring, hærdning og presning er nogle af de mest almindelige procedurer, hvor olietåge og olierøg kan blive dannet. Dette sker normalt, når skylletrykket er stort, og emulsionen sprøjtes på et værktøj, eller produktet flytter sig eller roterer hurtigt. Olierøg dannes på samme måde ved de samme anvendelser, men med varme som en primær årsag.

Farerne ved metalbearbejdningsvæsker

I de seneste årtier har stigninger i maskiners hastighed og produktivitet også medført stigninger i udledning af olietåge og olierøg. De førstnævnte partikler er større end de sidstnævnte, hvilket gør dem lettere at opsamle. Olietågedråber er generelt større end en mikrometer i størrelse, hvilket betyder, at de er lettere at opsamle end de partikler, der udsendes ved olierøg, som har en tendens til at være mindre end en mikrometer i størrelse.

Farerne, der er forbundet med disse stoffer, er mange og betragtelige. Maskinerne, der indeholder metalbearbejdningsvæsker, påvirkes ikke nødvendigvis af dem, men når disse væsker udledes som tåge eller røg, kan de ophobe sig i VVS-systemer og/eller resultere i snavsede og klæbrige overflader på lofter, vægge, gulve, trapper og/eller udstyr. Desuden er de ofte kræftfremkaldende og dermed en umiddelbar sundhedsfare for dem, der arbejder inde i området. De kan også forårsage hudrelaterede og respiratoriske problemer. Desuden kan udledning af olietåger forårsage dannelse af vandpytter på gulve og maskiner, hvor snavs og bakterier kan ophobes.

Opsamling af oliepartikler

For at kunne rengøre luften for de farlige partikler på passende måde skal man installere en effektiv opsamler af olietåge/olierøg med et lige så effektivt filtermedie. At opsamle partiklerne er på mange måder den mindre komplicerede del af operationen (selv om mange opsamlere stadig ikke engang yder optimalt på den front). Den større udfordring ligger snarere i ikke øjeblikkeligt at få filteret tilstoppet af partiklerne, efterhånden som de opsamles. Uden ordentlig dræning ville mange filtre være fyldte inden for få timer.

Metoder og egenskaber til sikring af effektiv dræning af filtre til olietåge/olierøg

Dræning, altså en væskes (eller et fast stofs) evne til at komme ind og ud af filtermediet, er afhængig af en række faktorer, såsom tætheden af både væsken og filtermediet, lufthastigheden, fiberlængdefordeling og fibertæthedsfordeling. I FiberDrain-filtrene opsamles de små oliedråber af lag af fibre. Filtrene har et zigzag-mønstret, bølgelignende design for at øge overfladearealet og potentialet for partikelabsorbering. Dette design bidrager også til et fald i lufthastigheden gennem filteret, hvilket derved fastgør flere partikler til fibrene. På grund af fibertrådenes overfladespænding forbliver dråberne fastgjort til fibrene, hvor de samles med andre dråber. Grove fibre som dem, der anvendes i FiberDrain, har overlegne dræningsegenskaber sammenlignet med finere fibre. Selvom de er meget gode til at opsamle dråberne, vil finere fibre ikke være i stand til at holde dem fra at falde af, som en mere grov type fibre vil.

Jo vanskeligere anvendelsen er, desto større er behovet for bæredygtige løsninger

Nedermans FibreDrain-opsamlere til olietåge og olierøg er udviklet til at sikre høj filtreringseffektivitet og lang filterlevetid, selv ved høje høje koncentrationer af olietåger/olierøg over lange driftsperioder. Filtrene holder normalt i årevis og kræver meget lidt vedligeholdelse i løbet af denne periode. FibreDrain har vist sig at være særligt nyttigt inden for bilindustrien og flyindustrien, hvor olietåge og olierøg er udbredt, og andre løsninger ofte ikke giver tilstrækkelig filtrering.

Tilpasningsevne og forudsigelighed giver mulighed for et moderne, brugervenligt filtreringssystem til olietåge/olierøg

Det modulære design af FiberDrain-filtrene betyder, at de kan bruges og udvides på mange forskellige måder, f.eks. afhængigt af størrelsen af den industrielle proces eller det specifikke maskineri. De kan placeres på individuelle arbejdsstationer eller koncentreres som en hovedfiltreringsenhed. Filterets størrelse bestemmes af mængden af luft, der passerer fra maskinen gennem enheden (i kubikmeter i timen), ikke partikelkoncentrationen. Det er dog muligt at foretage visse tilpasninger af filteret afhængigt af koncentrationen af farlige partikler - en unik egenskab ved FibreDrain-opsamleren til olietåge og olierøg. 

Med tilføjelsen af Nederman Insight vil operatørerne i god tid blive informeret om filterudskiftning og mulige vedligeholdelsesbehov. Dette vil sandsynligvis lette arbejdsprocessen endnu mere og skabe et system, hvor både filtreringen og vedligeholdelsen kan udføres let og effektivit. 

Du kan læse mere om FiberDrain herDu er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål om filtrering af olietåge og olierøg, og sørg for at læse min kommende artikel om, hvordan du kan øge sikkerheden ved anvendelse af ren olie.