Kompletní integrované filtrační řešení pro celou výrobní halu. S integrovaným předseparátorem se perfektně hodí pro odsávání dýmu i větších pevných částic.
Vhodný pro prach, svařovací dýmy a granulát. Dvoustupňová filtrace a plně automatické čištění filtru. Centrální vstup vzdušiny s omezovačem rychlosti proudění.
Filtry na olejovou mlhu pro vysoké průtoky vzduchu. Tato filtrační zařízení se používají v centrálních systémech s napojením na jednotlivé obráběcí stroje. Všechny modely mají měření tlakové ztráty pro rychlou kontrolu stavu filtrů a signalizaci nutnosti vyčištění. Filtr olejové mlhy má samočisticí funkci.
FibreDrain™ oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain™ filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain™ oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
Tepelný výměník s vložkami pro předehřev chladicího vzduchu pro chlazení horkých procesních plynů.
Tepelný výměník s vložkami pro předehřev chladicího vzduchu doplněný o přídavný tepelný kontroler, pro chlazení horkých procesních plynů.
Určen pro volné aplikace, kde je nutné snižovat zátěž vzdušiny prachem nebo dýmem.
Kompaktní kazetová filtrační jednotka pro decentralizované čištění vzduchu uvnitř objektů, kde je možná výměna vzduchu.
Bag dust collector for woodworking applications