MEP SmartFilter er et filtersystem med mange bruksområder. Det kan tilpasses for å passe perfekt til kundespesifikke krav med luftstrøm opp til 28.000 m3 / t. Passer for all type tørt støv ,brennbart støv og kan brukes i flere forskjellige bruksområder. Eksempel på dette er metallsliping, metallskjæring, sandblåsing og generelt støvgenererende prosesser.
Egner seg for støv, sveiserøyk og fliser. 2-trinns filtrering og helautomatisk filterrengjøring. Senterinntak med fartsreduksjon.
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive.
Oljetåkeoppsamlere med høy luftgjennomstrømning. Disse oljetåkefilterene passer i et sentralsystem, hvor de er tilkoblet hver enkelt maskin. Alle modellene har en trykkmåler for filterkontroll og en indikator for rengjøringsbehov. Oljetåkefilterene er selvdrenerende.
LCP SmartFilter er et flerfunksjonsfiltreringssystem. Det kan tilpasses for å passe perfekt til kundespesifikke krav med luftstrøm opp til 100 000 m3 / t. Egnet for røyk, støv og eksplosivt støv. Kan anvendes i ulike bruksområder som sveising, metallfabrikasjon og generelt støv.
Bag dust collector for woodworking applications.
The NFZ3000 is a modular baghouse dust collector designed for small to high air volumes and can handle large material concentrations.
Compact reverse jet tubular cartridge filters.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance..
FlexFilter 13/18 is a high vacuum cartridge filter for use in applications where there is a high content of dry dust particles.
Auto-M Filters are mechanically cleaned bag dust collectors suitable for non-continuous duty for industrial, commercial and educational locations.
A range of reverse jet cleaned tubular bag filters, suitable for extracting dust from continuous processes.
The SiloSafe is a compact reverse jet tubular cartridge dust collector, available as a venting filter or with an integral fan, was developed specifically for silo and bin venting applications.
Kompakt filterpatron for desentralisert innendørs luftrensing, der luftgjenvinning er mulig.
Suction hoses and couplers for stationary filters.
Posefilter designet for kontinuerlig drift i prosesser og generelle støvutvinningsapplikasjoner med flyktig støv.
LBR SmartFilter posefilter med reversert luftstrøm, egnet for industriell støvoppsamling, inkludert treindustrien (møbler, skap, vinduer, dører, gulv, sponplater, MDF, byggematerialer, marine, sagbruk), landbruk (frøtransport og rengjøring), avfall / resirkulering, papir, plast og andre lette bulkmaterialer. LBR SmartFilter -systemer er IIoT -klare, energieffektive løsninger designet for kontinuerlig drift i både overtrykk (positivt) eller vakuum (negativ) luftstrøm. Det er fire LBR -basismodeller som hver er modulære og konfigurerbare for unike kundekrav som håndterer luftmengder på opptil 500 000 m3/t (300 000 ft3/min) mens de oppfyller alle gjeldende krav til ATEX og NFPA brennbart støv. Med over 35 000 installasjoner globalt og over 75+ års erfaring, er LBR en utprøvd løsning fra et merke du kan stole på.
MEP SmartFilter er et filtersystem med mange bruksområder. Det kan tilpasses for å passe perfekt til kundespesifikke krav med luftstrøm opp til 10.500 m3 / t. Passer for all type tørt støv ,brennbart støv og kan brukes i flere forskjellige bruksområder. Eksempel på dette er metallsliping, metallskjæring, sandblåsing og generelt støvgenererende prosesser.