En komplett, integrert filterløsning for hele verkstedet. En integrert forutskiller gjør den perfekt for bruksområder som inkluderer røyk og grove partikler.
Egner seg for støv, sveiserøyk og fliser. 2-trinns filtrering og helautomatisk filterrengjøring. Senterinntak med fartsreduksjon.
Oljetåkeoppsamlere med høy luftgjennomstrømning. Disse oljetåkefilterene passer i et sentralsystem, hvor de er tilkoblet hver enkelt maskin. Alle modellene har en trykkmåler for filterkontroll og en indikator for rengjøringsbehov. Oljedampfilteret er selvdrenerende.
FibreDrain™ oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain™ filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain™ oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
Kompakt varmeveksler, patron, med forvarming av kjøleluft ved kjøling av varme prosessgasser.
Kompakt varmeveksler, patron,med forvarming av kjøleluft, og ekstra temperaturkontroll, ved kjøling av varme prosessgasser.
Designet for fritthengende løsninger for å kontrollere lett, luftbårent støv/røyk i en forurenset luftstrøm.
Kompakt filterpatron for desentralisert innendørs luftrensing, der luftgjenvinning er mulig.
Bag dust collector for woodworking applications