โซลูชันตัวกรองแบบครบวงจรสำหรับทุกพื้นที่ทำงาน ด้วย pre-separator แบบผสมผสานเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับควันและอนุภาคหยาบ
เหมาะสำหรับฝุ่นละออง ควันเชื่อมและเศษเล็กเศษน้อย การกรองแบบ 2 ขั้นตอนและการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ ช่องระบายอากาศกลางพร้อมตัวลดความเร็ว
เครื่องดูดไอน้ำมันสำหรับปริมาณการไหลเวียนอากาศที่สูง เครื่องดูดละอองน้ำมันรุ่นนี้เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นจุดศุนย์กลาง และเชื่อมต่อไปยังเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ทุกรุ่นมีเครื่องวัดความดันสำหรับตัวกรองและตัวบ่งชี้สำหรับการทำความสะอาด ตัวกรองละอองน้ำมันนี้ สามารถระบายน้ำมันได้เอง
FibreDrain™ oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain™ filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain™ oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดตลับ (Cartridge-type heat exchanger) พร้อมระบบระบายความร้อนก่อนก่อนระบายอากาศ เมื่อทำกระบวนการร้อนเย็น
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดตลับพร้อมระบบระบายความร้อนก่อนระบายอากาศพร้อมตัวควบคุมอุณหภูมิเพิ่มเติมเมื่อระบายความร้อนด้วยกระบวนการเติมแก็ส
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แขวนอย่างอิสระเพื่อควบคุมฝุ่น / ควันในอากาศที่มีการปนเปื้อน