เครื่องกรองแบบติดตั้งกับที่

ดักจับฝุ่นควัน เก็บฝุ่นและกรองละอองน้ำมันสำหรับทุกความต้องการ

ระบบดูดและกรองฝุ่นสำหรับดักจับฝุ่น และกรองฝุ่นทั่วไป ฝุ่นที่ติดไฟได้ ไอและละอองน้ำมัน รวมถึงการจัดการของเสีย โซลูชั่นของเนเดอร์แมนช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ ATEX

เหมาะสำหรับฝุ่นละออง ควันเชื่อมและเศษเล็กเศษน้อย การกรองแบบ 2 ขั้นตอนและการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ ช่องระบายอากาศกลางพร้อมตัวลดความเร็ว
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive.
เครื่องกรองไอน้ำอิมัลชัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเข้มข้นค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ในการทำงานขั้นตอนเดียว ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและปริมาณการไหลของอากาศที่ค่อนข้างน้อย ช่วยให้เหมาะสำหรับติดตั้งได้ใกล้หรือบนตัวของเครื่องจักร
The NFZ3000 is a modular baghouse dust collector designed for small to high air volumes and can handle large material concentrations.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance..
Compact reverse jet tubular cartridge filters.
FlexFilter 13/18 is a high vacuum cartridge filter for use in applications where there is a high content of dry dust particles.
Reverse jet tubular bag dust collectors for many applications that generate light to heavy volumes of any dust.
Modular cassette filter, built for continuous use in industrial process filtration and dust collection applications.
A range of reverse jet cleaned tubular bag filters, suitable for extracting dust from continuous processes.
Auto-M Filters are mechanically cleaned bag dust collectors suitable for non-continuous duty for industrial, commercial and educational locations.
The SiloSafe is a compact reverse jet tubular cartridge dust collector, available as a venting filter or with an integral fan, was developed specifically for silo and bin venting applications.
Suction hoses and couplers for stationary filters.