Compact reverse jet tubular cartridge filters
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
Värmeväxlare av kassettyp med förvärmning av kylluft vid kylning av heta rökgaser.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance.
FlexFilter 13/18 is a high vacuum cartridge filter for use in applications where there is a high content of dry dust particles
Kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus i miljöer där luften kan återcirkuleras.
Reverse jet tubular bag dust collectors for many applications that generate light to heavy volumes of any dust
Cartridge dust collectors designed for continuous operation in process and general dust extraction applications with free flowing dust.
Konstruerad för frihängande placering och filtrering av lättare damm/rök i en förorenad luftström.
Oljedimavskiljare för emulsionsdimmor med måttliga koncentrationer för icke-kontinuerliga processer. Produkten är kompakt utformad för låga flöden och korta kanaler, vilket gör den enkel att placera på eller nära källan.
Lämplig för damm, svetsrök och materialrester. Tvåstegsfiltrering och helautomatisk filterrengöring. Centralt inlopp med hastighetsreducering.
Värmeväxlare av kassettyp med förvärmning av kylluft, utrustad med extra temperaturregulator för kylning av heta rökgaser.
Bag dust collector for woodworking applications