En komplett filterlösning för hela verkstaden. Tack vare den integrerade föravskiljaren är den idealisk för miljöer med rök och grova partiklar
Lämplig för damm, svetsrök och materialrester. Tvåstegsfiltrering och helautomatisk filterrengöring. Centralt inlopp med hastighetsreducering.
Oljedimavskiljare för hög luftgenomströmning. Dessa oljedimavskiljare ansluts till en centralenhet kopplad till varje maskin. Alla modeller har tryckmätare för filterkontroll såväl som rengöringsindikatorer. Oljedimfiltret är självdränerande.
FibreDrain™ oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain™ filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain™ oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
Värmeväxlare av kassettyp med förvärmning av kylluft vid kylning av heta rökgaser.
Värmeväxlare av kassettyp med förvärmning av kylluft, utrustad med extra temperaturregulator för kylning av heta rökgaser.
Konstruerad för frihängande placering och filtrering av lättare damm/rök i en förorenad luftström.
Kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus i miljöer där luften kan återcirkuleras.
Bag dust collector for woodworking applications