MCP Smartfilter är ett multifunktionellt filteringssystem. Det är anpassningsbart för luftflöden upp till 28.000 m3/h. MCP Smartfilter är lämplig för rök, damm och brännbart damm och kan användas i flera olika tillämpningar såsom t ex. svetsning, metallskärning och allmänt damm.
LCP SmartFilter is a multi-purpose filtration system. It is customizable to perfectly fit customer specific demands with airflow up to 100 000 m3/h. Suitable for smoke, fumes, dust and combustible dust and can be used in several different applications such as welding, metal fabrication and general dust.
Lämplig för damm, svetsrök och materialrester. Tvåstegsfiltrering och helautomatisk filterrengöring. Centralt inlopp med hastighetsreducering.
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive.
Oljedimavskiljare för emulsionsdimmor med måttliga koncentrationer för icke-kontinuerliga processer. Produkten är kompakt utformad för låga flöden och korta kanaler, vilket gör den enkel att placera på eller nära källan.
MEP Smartfilter är ett multifunktions filteringssystem. Det är anpassningsbart för att användas vid luftflöden upp till 10.500 m3/h. MEP Smartfilter är lämplig för torrt damm och brännbart damm och kan användas i flera olika tillämpningar såsom metallslipning, skärning av metall, blästring och allmänt damm.
Bag dust collector for woodworking applications.
The NFZ3000 is a modular baghouse dust collector designed for small to high air volumes and can handle large material concentrations.
Compact reverse jet tubular cartridge filters.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance.
FlexFilter 13/18 is a high vacuum cartridge filter for use in applications where there is a high content of dry dust particles.
A range of reverse jet cleaned tubular bag filters, suitable for extracting dust from continuous processes.
Auto-M Filters are mechanically cleaned bag dust collectors suitable for non-continuous duty for industrial, commercial and educational locations.
The SiloSafe is a compact reverse jet tubular cartridge dust collector, available as a venting filter or with an integral fan, was developed specifically for silo and bin venting applications.
Suction hoses and couplers for stationary filters
Bag dust collectors designed for continuous operation in process and general dust extraction applications with free flowing dust.
LBR SmartFilter är ett påshus i omvänd luftstil som lämpar sig för industriell damminsamling, inklusive träindustrin (möbler, skåp, fönster, dörrar, golv, spånskiva, MDF, byggmaterial, marina, sågverk), jordbruk (frötransport och rengöring), avfall / återvinning, papper, plast och andra lättviktsmaterial. LBR SmartFilter-system är IIoT-klara, energieffektiva lösningar avsedda för kontinuerlig drift i både övertryck (positivt) eller vakuum (negativt) luftflödesarrangemang. Det finns fyra bas LBR-modeller som var och en är modulära och konfigurerbara för unika kundkrav som hanterar luftvolymer på upp till 500 000 m3/h (300 000 ft3/min) samtidigt som de uppfyller alla tillämpliga krav på ATEX och NFPA för brännbart damm. Med över 35 000 installationer globalt och med över 75 års erfarenhet är LBR en beprövad lösning från ett varumärke som du kan lita på.
Kontakta oss