Stationära filtersystem

Högpresterande lösningar för rökutsug, dammuppsamling och oljedimmfiltrering för alla behov

Dammuppsamlare och filtreringssystem för utsug och filtrering av damm, brännbart damm, rök och oljedimma samt avfallshantering. Nedermans lösningar bidrar till ren luft för förbättrade arbetsförhållanden, lägre miljöpåverkan, produktionseffektivitet och samtycke av lagar ATEX/NFPA-regler.

För tillbehör klicka här. För att hitta rätt rökutsugslösning eller oljedimmfiltersystem, prova vår PRODUKTVÄLJARE.

MCP Smartfilter är ett multifunktionellt filteringssystem. Det är anpassningsbart för luftflöden upp till 28.000 m3/h. MCP Smartfilter är lämplig för rök, damm och brännbart damm och kan användas i flera olika tillämpningar såsom t ex. svetsning, metallskärning och allmänt damm.
Lämplig för damm, svetsrök och materialrester. Tvåstegsfiltrering och helautomatisk filterrengöring. Centralt inlopp med hastighetsreducering.
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive.
Oljedimavskiljare för emulsionsdimmor med måttliga koncentrationer för icke-kontinuerliga processer. Produkten är kompakt utformad för låga flöden och korta kanaler, vilket gör den enkel att placera på eller nära källan.
LCP SmartFilter är ett filtreringssystem för flera ändamål. Den är anpassningsbar för att perfekt passa kundspecifika krav med luftflöde upp till 100 000 m3/h. Lämplig för rök, damm och brännbart damm och kan användas i flera olika applikationer såsom svetsning, metalltillverkning och allmänt damm.
The NFZ3000 is a modular baghouse dust collector designed for small to high air volumes and can handle large material concentrations.
Bag dust collector for woodworking applications.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance..
Compact reverse jet tubular cartridge filters.
FlexFilter 13/18 is a high vacuum cartridge filter for use in applications where there is a high content of dry dust particles.
A range of reverse jet cleaned tubular bag filters, suitable for extracting dust from continuous processes.
Auto-M Filters are mechanically cleaned bag dust collectors suitable for non-continuous duty for industrial, commercial and educational locations.
The SiloSafe is a compact reverse jet tubular cartridge dust collector, available as a venting filter or with an integral fan, was developed specifically for silo and bin venting applications.
Kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus i miljöer där luften kan återcirkuleras.
Suction hoses and couplers for stationary filters.
Bag dust collectors designed for continuous operation in process and general dust extraction applications with free flowing dust.
LBR SmartFilter är ett påshus i omvänd luftstil som lämpar sig för industriell damminsamling, inklusive träindustrin (möbler, skåp, fönster, dörrar, golv, spånskiva, MDF, byggmaterial, marina, sågverk), jordbruk (frötransport och rengöring), avfall / återvinning, papper, plast och andra lättviktsmaterial. LBR SmartFilter-system är IIoT-klara, energieffektiva lösningar avsedda för kontinuerlig drift i både övertryck (positivt) eller vakuum (negativt) luftflödesarrangemang. Det finns fyra bas LBR-modeller som var och en är modulära och konfigurerbara för unika kundkrav som hanterar luftvolymer på upp till 500 000 m3/h (300 000 ft3/min) samtidigt som de uppfyller alla tillämpliga krav på ATEX och NFPA för brännbart damm. Med över 35 000 installationer globalt och med över 75 års erfarenhet är LBR en beprövad lösning från ett varumärke som du kan lita på.
MEP Smartfilter är ett multifunktions filteringssystem. Det är anpassningsbart för att användas vid luftflöden upp till 10.500 m3/h. MEP Smartfilter är lämplig för torrt damm och brännbart damm och kan användas i flera olika tillämpningar såsom metallslipning, skärning av metall, blästring och allmänt damm.