Ren luft med Nedermans lösningar för industriell luftfiltrering

Ta del av vår kunskap

  • 2019-08-19

    Fördelarna med smarta och kommunikativa filtreringssystem

    IoT-teknik och artificiell intelligens förändrar hanteringen av industriella processer. Genom att samla in data, analysera och extrahera resultaten kan företag förstå, övervaka och upprätthålla kvaliteten och prestandan i sina system på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Detta gäller även för industriella filter.
  • 2019-06-28

    Avgasutsugssystem gör arbetsplatsen säkrare för räddningspersonal och mekaniker

    I en arbetsmiljö där det förekommer farliga gaser är ett effektivt och lättanvänt avgasutsugssystem en väsentlighet. Vissa uttryckningsfordon som t.ex. brandbilar släpper ut dieselavgaser. Avgaserna innehåller farliga partiklar som måste avlägsnas på ett sätt som både säkerställer säkerheten för personalen och fordonens förmåga att snabbt kunna lämna stationen när larmet går.