ระบบกำจัดไอเสียของรถยนต์

บริการสำหรับรถยนต์

อุปกรณ์และความสามารถในการสร้างสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ไอเสียจากรถยนต์และควันเชื่อม ฝุ่นจากการขัดและเจีย รวมถึงน้ำมันที่รั่วไหล เป็นอันตรายบางส่วนในโรงซ่อมรถ การจ่ายและการจัดการสารต่างๆ เช่น น้ำมันและของเหลว เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การทำงานเกิดผลกำไร

ธุรกิจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและก้าวหน้าได้เมื่อมีเวิร์กช็อปที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีระบบจัดการที่ดี Nederman จะช่วยคุณตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบและวางแผน ไปจนถึงการติดตั้ง บริการ และซ่อมบำรุง

โรงซ่อมรถยนต์ทุกประเภท

Nederman มีประวัติอันยาวนานในการให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับโรงซ่อมรถยนต์ทุกประเภท

  • โรงซ่อมรถยนต์
  • ศูนย์บริการรถยนต์และรถบรรทุก
  • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
  • เครื่องจักรสำหรับงานเกษตรกรรม
  • ศูนย์ยานพาหนะทางการทหาร
  • สถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉิน

การนำอุปกรณ์และความรู้ของ Nederman มาใช้ประโยชน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรในเวิร์กช็อปของคุณได้ดังนี้:

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกหลักการยศาสตร์
ไม่ต้องบาดเจ็บจากการสะดุดท่อหรือสายเคเบิลที่เกะกะในเวิร์กช็อปอีกต่อไป ระบบจ่ายอากาศ น้ำ น้ำมัน และพลังงานพร้อมใช้งานเสมอทุกเวลาในสถานที่ที่ต้องการ และเก็บให้พ้นทางได้เมื่อคุณไม่ต้องการ

ปรับปรุงสุขอนามัยและมอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น
ไอเสีย ควันเชื่อม ฝุ่นจากการเจีย และอื่นๆ นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและลดความสามารถในการผลิต โซลูชั่นการดูดของเราสามารถกำจัดสารพิษได้ตั้งแต่ต้นทาง

อุปกรณ์สึกหรอน้อยลง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่อและสายเคเบิลมักจะมีสาเหตุมาจากการสึกหรอและฉีกขาด เราช่วยให้ระบบจ่ายไม่ถูกทิ้งเกะกะบนพื้น ปลอดภัยจากรถยนต์และรถบรรทุกที่อาจเหยียบทับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น
การเจียและการขัดทำให้เกิดฝุ่นที่เป็นอันตราย สภาพแวดล้อมที่สะอาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาคุณภาพดี ระบบทำความสะอาดสุญญากาศของเราช่วยให้รถยนต์และสถานที่ทำงานของคุณสะอาดและเรียบร้อย