Eksosavtrekk for kjøretøyer

Utstyr for bilverksted

Utstyr og kompetanse for rene, trygge og effektive verksteder

Eksos og sveiserøyk, støv fra pussing og sliping samt oljesøl er bare noen av farene på bilverksteder. Effektiv tilførsel og håndtering av ulike materialer, for eksempel oljer og væsker, er avgjørende for å kunne drive lønnsomt.

En blomstrende virksomhet med et godt image avhenger av et verksted som er trygt, ryddig og godt organisert. Nederman hjelper deg hele veien, fra design og planlegging til installasjon, service og vedlikehold.

Alle typer kjøretøyverksteder

Nederman har lang erfaring med levering av produkter og løsninger til verksteder for alle typer kjøretøy.

  • Bilverksteder
  • Serviceverksteder for biler og lastebiler
  • Anleggsmaskiner
  • Landbruksmaskiner
  • Militære kjøretøydepoter
  • Brann- og utrykningsstasjoner

Ved å bruke Nedermans utstyr og kunnskaper kan du øke effektiviteten og lønnsomheten ved verkstedet ditt på følgende måter:

Trygge og ergonomiske arbeidsplasser
Ingen flere skader forårsaket av snubling i slanger og kabler på gulvet. Luft, vann, olje og strømforsyning er alltid for hånden når du trenger det. Og kommer ikke i veien når du ikke trenger det.

Bedre for helsen og renere miljøer
Eksosgasser, sveisegass, slipestøv, osv. er helseskadelig og reduserer produktiviteten. Avsugsløsningene våre fjerner alle disse forurensningene ved kilden.

Mindre utstyrsslitasje
Skader på slanger og kabler forårsakes hovedsaklig av mekanisk slitasje. Vi sørger for at det ikke ligger slanger og kabler på gulvet, slik at det ikke skades av kjøretøyer.

Sluttprodukter med bedre kvalitet
Fresing og pussing skaper skadelig støv. Et rent arbeidsmiljø er avgjørende for en god utførelse. Støvsugersystemene våre holder kjøretøyene og lokalene rene og ryddige.