บริการ

การบริการที่ฉับไวและการร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์พรีเมียมของ Nederman เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน คุณจะได้มากกว่าแค่โซลูชั่น นอกจากอุปกรณ์แล้ว คุณจะได้เข้าถึงเครือข่ายบริการและชิ้นส่วนระดับโลกของ Nederman ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านบริการ การสนับสนุน และอะไหล่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

พร้อมให้บริการทุกที่ทุกเวลา เมื่อคุณต้องการเรา

Nederman มีซัพพลายเชนอะไหล่ที่มั่นคงอยู่ทั่วโลกเพื่อพร้อมให้บริการคุณ เมื่อรวมกับศักยภาพการให้บริการในระดับท้องถิ่น เราก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานของคุณราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยท ี่สุด บริการต่างๆ ที่มีให้นั้นแตกต่างกันไป ขึ้นกับบริษัทผู้ขายและให้บริการในแต่ละภูมิภาค เราทราบว่าโซลูชั่นของ Nederman มักจะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานของลูกค้า ดังนั้นเราจึงรักษาระดับความพร้อมในการให้บริการที่สูงอยู่เสมอ 

เพราะการทำงานก็หมายถึงรายได้

บริษัทหลายแห่งใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nederman เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตของตน ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงต้องการการสนับสนุนที่ฉับไวและการร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายพร้อมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และวิศวกรของเราก็มุ่งมั่นที่จะมอบบริการดังกล่าวให้คุณ ทีมวิศวกรบริการที่มีความสามารถสูงยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ อีกทั้งยังสนองความต้องการในการติดตั้งของคุณ ด้วยความพร้อมให้บริกา รในระดับสูง เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและต้นทุนการครอบครองโดยรวม 

ข้อเสนอบริการของ Nederman

บริการเกี่ยวกับระบบดักฝุ่นของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านของคุณ เราร่วมมือกับคุณเพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นจึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว บริการของเราได้แก่ (บริการบางอย่างอาจไม่มีให้ในทุกประเทศ):

 • สัญญาบริการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ รวมถึงการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน, การตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน ATEX และเป็นไปตามข้อกฎหมาย, การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน, การให้คำปรึกษาและการรายงาน โปรดอ่าน ข้อตกลงการดูแลบริการ
 • รายงานบริการแบบลายลักษณ์อักษร
 • โครงการฝึกอบรม
 • การช่วยแก้ไขปํญหา
 • การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
 • การแก้ไขปัญหา / การตรวจสอบ
 • การแจ้งเรื่องในกรณีฉุกเฉิน
 • โปรแกรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • การยกเครื่องและอัปเกรด
 • การเปลี่ยนถุงดักสาร
 • การให้คำแนะนำในการเลือกถุงดักสาร
 • การสร้างเครื่องดักฝุ่นกลับขึ้นมาใหม่
 • การทดสอบด้วยสีย้อมเพื่อหาจุดรั่วไหล
 • การทดสอบระบบไฟฟ้า - กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า และตัวประกอบกำลัง
 • การวิเคราะห์สารที่ใช้กรอง
 • การสำรวจและซ่อมแซมทางกลศาสตร์
 • บริการช่วงเริ่มแรกสำหรับเครื่องดักฝุ่นใหม่
 • การซ่อมและเปลี่ยนเกจ/นาฬิกาจับเวลา/วาล์ว
 • การทดสอบมลพิษที่ปล่อง
 • การเปลี่ยนอะไหล่ด้วยอุปกรณ์ของแท้
 • การทดสอบความเร็ว ความดัน และอุณหภูมิ

 เครือข่ายการบริการทั่วโลกของ Nederman พร้อมให้บริการคุณ!