Extraction Arms, NEX MD

แขนกลดูดควันเชื่อมของรุ่น NEX MD เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณการไหลของอากาศและการสกัดที่อุณหภูมิสูง เครื่องสกัดแยกควันออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีควันไอระเหยหรือฝุ่นที่ไม่ระเบิด

Extraction Arm  NEX MD
Extraction Arm NEX MD

ด้วยกำลังลมairflows ที่สูงและจุดpressure drop ที่ต่ำ ทำให้แขนดูด NEX MD เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับงานควันเชื่อมระดับปานกลางจนถึงงานเชื่อมหนัก

รับข้อมูลเพิ่มเติม