โซลูชั่นของ Nederman สำหรับการจัดการและรีไซเคิลวัสดุ

การจัดการและรีไซเคิลวัสดุ

การเก็บกู้และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มผลกำไรและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น

Nederman เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในการสร้างโซลูชั่นสำหรับจัดการและรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพทางนิเวศเศรษฐกิจของเราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เราช่วยเปลี่ยนต้นทุนและปัญหาในการจัดการวัสดุของคุณให้กลายเป็นผลกำไร Nederman ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นครบวงจรสำหรับ:

 • การดูดควันและการกรอง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก ATEX สำหรับวัสดุติดไฟได้
 • โซลูชั่นการดูดด้วยสุญญากาศและการลำเลียง
 • ถังและไซโลเก็บ
 • การบีบ อัดก้อน และอัดแท่ง

การจัดการและจัดเก็บวัสดุ

การจัดการวัสดุและของเหลือทิ้งจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยช่วยให้พนักงานเอาใจใส่กับธุรกิจหลักได้มากขึ้น การจัดการและจัดเก็บวัสดุอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง การหยุดกระบวนการผลิต รวมไปถึงการปิดโรงงาน 

อุปกรณ์และโซลูชั่นที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของ Nederman จะช่วยเพิ่มศักยภาพการลำเลียงและจัดเก็บ และช่วยปกป้องพนักงานให้ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์หลายรุ่นของเราผ่านการรับรองประสิทธิภาพการทำงานกับฝุ่นที่ติดไฟได้จาก ATEX เพื่อปกป้องโรงงานจากการระเบิดของฝุ่น Nederman ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นครบวงจรสำหรับ:

 • ระบบลำเลียงนิวเมติกและสุญญากาศ
 • สายพานเชิงกล
 • ไซโล
 • เครื่องคัดแยกและเครื่องดักฝุ่นแบบไซโคล
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก ATEX 
 • งานท่อ

การรีไซเคิลในงานผลิต

กระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่างมักจะมีโอกาสสร้างค่าใช้จ่ายจากการรีไซเคิลและนำวัสดุจากการแปรรูปกลับมาใช้ซ้ำ  Nederman ทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมากมาย เช่น งานโลหะ งานไม้ กระดาษ การผลิตอัญมณี และการแปรรูปอาหาร เพื่อออกแบบและแนะนำโซลูชั่นสำหรับปรับปรุงการดักจับวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในองค์กรหรือนำไปขายกับภายนอก  Nederman ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นครบวงจรสำหรับ:

 • การกรองสารหล่อเย็น
 • เครื่องป่น อัดก้อน และอัดแท่งเศษโลหะ
 • ระบบลำเลียง
 • การดูดควันและการกรอง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก ATEX สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้