โต๊ะเชื่อมและบดเพื่อแยกควันฝุ่นและอนุภาคจากการเชื่อมและการบด
อุปกรณ์ความต้านทานความดันการระเบิดที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากแรงดันและเปลวไฟที่ระเบิดจากด้านหน้าไปยังบริเวณแหล่งกำเนิด