การกรองไอน้ำมัน การดักจับสารหล่อเย็น และการรีไซเคิล

งานโลหะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยการจัดการเศษโลหะ, การรีไซเคิลสารหล่อเย็น และการกรองไอน้ำมัน

งานโลหะที่ใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพดีซึ่งมีความเร็วการตัดสูงนั้น ต้องการสารหล่อเย็นปริมาณมาก และทำให้เกิดฝุ่นและเศษโลหะ งานโลหะยังทำให้เกิดไอน้ำมันหรือสารหล่อเย็นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน และอาจทำให้เครื่องจักร CNC เกิดปัญหา หยดของเหลวขนาดเล็กอาจส่งผลกระทบกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนของ เครื่องจักร ซึ่งอาจทำให้การทำงานหยุดชะงักกะทันหัน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบกรองไอน้ำมัน จัดการวัสดุ และ รีไซเคิลสารหล่อเย็น  ที่มีประสิทธิภาพของ Nederman ช่วยมอบโอกาสสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับงานขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของ Nederman พัฒนาขึ้นเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และระบบที่สนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตแก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจงานโลหะ เราเป็นเพียงบริษัทเดียวในโลกที่มีความรู้ใน  ภาพรวม  เกี่ยวกับ  ความท้าทายด้านการฟอกอากาศ ใน งานโลหะ และวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  โซลูชั่นของเราช่วยให้  สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

การจัดการเศษวัสดุ

  • ผลผลิตโลหะแปรรูป ที่ดีขึ้น
  • ลดความต้องการ ในการจัดเก็บและจัดการ เศษวัสดุปริมาณมาก

การดักจับ/กรองไอสารเคมี

  • ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องคุณภาพอากาศในอาคาร 
  • ลดการลาป่วย
  • ลดการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม

การรีไซเคิลสารหล่อเย็น

  • ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ผ่านการจัดการสารหล่อเย็นอย่างประสิทธิภาพ
  • การนำ สารหล่อเย็น กลับมาใช้ใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร  และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โซลูชั่นของ Nederman ประกอบด้วยระบบสำหรับการจัดการและแปรรูปเศษวัสดุ การกรองสารหล่อเย็น และการคัดแยกน้ำมัน/น้ำ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออายุ สารหล่อเย็น ที่ยาวนานขึ้น ลดต้นทุนการจัดการเศษวัสดุ และได้ เศษวัสดุที่มีราคา สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์และระบบของ Nederman ยังช่วยให้เครื่องจักร และอาคารปราศจากเศษวัสดุ นอกจากนี้เครื่องกรองไอน้ำมันของเราก็ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์