FlexPak

สำหรับการสกัดควันเชื่อม ฝุ่นจากการขัด การกลึงโลหะและวัสดุคอมโพสิต ฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก แต่ยังติดตั้งเป็นรวมศุนย์เพื่อความสะอาดของสถานที่ทำงานและเครื่องจักร

FlexPAK 800
FlexPAK 800

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 1000
FlexPAK 1000

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 800 DX
FlexPAK 800 DX

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 1000 DX
FlexPAK 1000 DX

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา