FlexPAK

สำหรับการสกัดควันเชื่อม ฝุ่นจากการขัด การกลึงโลหะและวัสดุคอมโพสิต ฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก แต่ยังติดตั้งเป็นรวมศุนย์เพื่อความสะอาดของสถานที่ทำงานและเครื่องจักร

FlexPAK
FlexPAK

เครื่องเก็บฝุ่นสูญญากาศสูงขนาดกะทัดรัดที่ควบคุมด้วยความถี่เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย รองรับผู้ใช้งานได้ 2-10 คน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK DX
FlexPAK DX

เครื่องเก็บฝุ่นสูญญากาศสูงขนาดกะทัดรัดที่ควบคุมด้วยความถี่เพื่อใช้กับฝุ่นที่ติดไฟได้ รองรับผู้ใช้งานได้ 2-10 คน

รับข้อมูลเพิ่มเติม