ดูดละอองสำหรับ คลินิกทันตกรรม

การแพร่เชื้อหรือโรคในระหว่างกระบวนการที่ทำให้เกิดละออง (AGP) เช่นการเจาะด้วยความเร็วสูง เป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในงานทันตกรรม