Fordonsverkstäder

Utrustning och kompetens för en ren, säker och effektiv arbetsmiljö

Fordonsavgaser och svetsrök, slipdamm och oljespill är bara några av de hälsofaror som förekommer i bilverkstäder. Effektiv hantering av olika medier som olja och vätskor är avgörande för verksamhetens lönsamhet.

En framgångsrik verksamhet med gott rykte är beroende av en säker, ren och välorganiserad verkstad. Nederman hjälper dig hela vägen från förstudie och planering till installation, utbildning, service och underhåll.

Alla typer av fordonsverkstäder

Nederman har lång erfarenhet av utveckling av produkter och lösningar för alla typer av fordonsverkstäder.

  • Bilverkstäder
  • Servicehallar för bilar och lastbilar
  • Entreprenadmaskiner
  • Jordbruksmaskiner
  • Militära fordonsdepåer
  • Brand- och utryckningsstationer

Med Nedermans utrustning och expertis kan du öka verkstadens effektivitet och lönsamhet genom:

Säkra och ergonomiska arbetsplatser
Eliminera snubbelrisken från löst liggande slangar och kablar på verkstadsgolvet. Anslutningar till tryckluft, vatten, olja och ström finns alltid tillgängliga precis där de behövs. Och de är ur vägen när de inte används.

Hälsosammare och renare miljö
Avgaser, svetsrök, slipdamm osv. är hälsofarliga och minskar produktiviteten. Våra utsugslösningar avlägsnar dessa föroreningar direkt vid källan.

Minskat slitage på utrustning
Skador på slangar och kablar orsakas huvudsakligen av mekaniskt slitage. Vi säkerställer att slangar och kablar inte ligger kvar på golvet där de kan skadas av bilar och lastbilar.

Bättre produktkvalitet
All slipning genererar hälsofarligt damm. En ren miljö är avgörande för produktens ytfinish. Våra vakuumstädsystem håller dina lokaler rena och välvårdade.

Produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar för rena, säkra och effektiva verkstäder. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

Enkla avgasutsug  Slangupprullare, fjäder Slangupprullare, med motor Avgasmunstycken Avgasskena, System 920 Avgasskena, aluminium Kabel- och slangupprullare för vätskor och strömförsörjning System för hantering av olja, fett och andra vätskor Sandblästring, ytbehandling SB 750 Draperier

Ladda ner vår konceptbroschyr för fordonsverkstäder

Download
Fordonsverkstäder

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss